Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Tieck,J. L. (1773-1853): ty. digter; I 203, II 12,136.