Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Tordenskjold, Peder (1690-1720): no.-da. søhelt; V 77.