Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Vollmer, W.: ikke identificeret; I 319.