Kierkegaard, Søren Uddrag fra Begrebet Angest

Afdøde
Professor Poul Martin Møller,
Græcitetens lykkelige Elsker, Homers Beundrer, Socrates's Medvider, Aristoteles's Fortolker - Danmarks Glæde i Glæden over Danmark, skjøndt »vidt forreist« altid »mindet i den danske Sommer« - min Beundring, mit Savn,
helliges
dette Skrift.