Kierkegaard, Søren Uddrag fra Begrebet Angest

Videre har jeg Intet at tilføie, uden at ønske Enhver, der deler min Anskuelse, ligesom, ogsaa Enhver, der ikke deler den, Enhver, der læser Bogen, ligesom ogsaa Enhver der har nok af Forordet, et meent Levvel!