Jacobsen, J. P. Lyrik og prosa

Et Skud i Taagen

Trykt første gang i Det nittende Aarhundrede, jan.-feb. 1875.

139

céladongrøn(ne): bleg- eller søgrøn; efter det faste navn på elskeren i fr. hyrderomaner. - Skattering(er) (schattering): nuance, skygge.

141

Nocturne: »natstykke«, kort, lyrisk-romantisk musikstykke.

145

Rosensblomme: rose.

146

Vognfadding(en): vognbunden med sider, for- og bagsmæk. - hjærtesyg: syg af beklemthed.

150

Lin: linned. - Fjed: fodspor.