Jacobsen, J. P. Lyrik og prosa

Pesten i Bergamo

Trykt første gang i Mogens og andre Noveller.

163

Bergamo: ital. by 50 km NØ for Milano; omfatter en ældre del på bjergskråningen og en yngre del ved foden af bjerget. - Pesten: »den sorte død«, epidemi, der i midten af det 14. årh. hærgede store dele af Europa; i sydlige lande gav den anledning til processioner af flagellanter, som øvede religiøst begrundet bod ved bl.a. selvpiskning. - gik i Bjærge: gik ned.

164

Tuber(s): blæseinstrumenter. - Podesta: ital. borgmester. - Idag ville (...) dø!: Es. 22, 13. - der var ikke den Vej, de jo (...): der var ikke den vej, de ikke (...). - Forkerthed: perversitet. - Nekromantia: besværgelse, hvormed man troede at kunne kalde de døde op af graven for at få oplysning om fremtiden.

165

Miserere: således kaldes Salme 51 efter dens lat. (Vulgatas) begyndelsesord: »Miserere mei, Deus« (Gud, forbarm dig over mig). Bodssalmen bruges ofte i den katolske kirkes liturgi.

166

Brescia: by ca. 40 km SØ for Bergamo.

167

responderede: svarede på menighedens vegne som ved den katolske gudstjeneste. - Sodoma: 1. Mos. 19, 23-24. - Samson (...) Søjler: Dom. 16, 25-31.

269

168

Lod: 1/32 pund. - Unze:2 lod.

169

de stødte ham ud (...) dette Kors (...): Matth. 27, 31-40.