Jacobsen, J. P. Lyrik og prosa

Udkast og forsøg

Den gamle Vandpost

Skrevet ca. 1867. Trykt første gang i SV III, 1927.

189

i Maner: om kunstlet efterligning af en særlig kunstnerisk teknik (fx en forfatters). -Justitsraadens: se n.t.s. 105.

En Cactus springer ud

Skrevet ca. 1867-1870. Trykt første gang i sin helhed i Digte og Udkast. »En Arabesk« udkom tidligere i Vilhelm Møllers Dansk Folkekalender 1883 (1882). »Udlændinge« blev 1869 indsendt til Illustreret Tidende, men uden at blive optaget. Et længere, ufuldendt udkast til en sagapastiche kaldet »Kormak og Stengerde« - en fri gendigtning af den oldislandske Kormaks Saga - afslutter originalmanuskriptet til En Cactus springer ud. Det er ikke medtaget her, da det ikke skønnes at bidrage til ret meget andet end en - omstændeligt etudeagtig - konstatering af, at JPJ ofte tog afsæt i allerede eksisterende tekstlige forlæg, og at han var meget optaget af gammelnordiske tekster.

190

Calla: stueplante. - Krigsraad: titel i 6. el. 7. rangklasse; se n.t. Justitsraad s. 105. - Heliotroph (...) Myrthen (...) Nerium: blomsternavne.

191

Asessor (assessor): dommer. - Vindsler: papstykker til opvikling af garn.

192

trædsk: se n.t.s. 31.

193

Æthren(s): luften. - Vove(rs): bølge. - Val: mark, slette.

270

194

Pan: hyrde- eller skovgud med bukkefødder og horn.

196

Aftenberlingeren: Berlingske Tidende udkom 4 gange i døgnet. - Strandgræs: fx marehalm. - Liremand: spillemand.

197

af Folk: af ordentlig herkomst. - Rakker: løsagtig kvinde; person, der tilhørte rakkerfolket eller (jy.) Kjæltringerne, som udførte ringeagtet arbejde, fx renovation. - af de Sorte: nedsættende betegnelse for sydlændinge. - raade ene: passe sig selv, være alene hjemme.

199

klog: ved forstandens fulde brug.

200

Gurre, Valdemar og Tove: G. er en borgruin syd for Gurre sø v. Helsingør. I folkesagn opholdssted for Valdemar Atterdag (ca. 1320-1375) og hans elskerinde Tove. Hun var Valdemar I den Stores samleverske, men blev i det 16. århundrede fejlagtigt gjort til Valdemar III A.s elskerinde. Valdemar A. giftede sig i 1340 med Helvig, som if. det samme folkesagn hævnede sig på Valdemar pga. Tove ved at indebrænde Tove i badstuen og lade ham jage hvileløst rundt om natten i egnens skove efter hans død. - Tynge: tyngde. - dølge(r): skjule.

201

Borgeled: lågen til slottet(s vindebro). - Bur: mindre værelse. - række: nå. -t Vove: i fare, faretruende situation. - spanke: spankulere.

202

Kure: vagttårn; if Borup antagelig Flynderborg Slot v. Helsingør. -Tind: spids, tinde. - Vang: jordstykke.

203

forfængelig Tant: intetsigende pjat. - usalig(e): fordømt. - Harpeslæt: harpespil.

205

Snekkens: se n.t.s. 36. - hildet i: indviklet i.

206

Vide for jeg, Sorg mig sanked: lån fra et Eddadigt. - Henning: drosten Henning Podebusk. - Svalen: svalegangen. - Rune: her: tegn, symbol. - Helvigs Falk: (dronningen som) rovfugl, der slår ned på duen (Tove).

207

vibe Vej: vildvej. - Kringler: sporehjul.

208

Toft(en): her nok: bondens jordlod - Hvisten: (jy.) at smide med noget. -Hors: hest. - Saa skade de ikke (...): »den vilde jagt«, Valdemar og hans følge. - Ledemod: her: hænder, fødder, side. - Vunder: sår. - Elverskud: folketro: pludselig dødelig sygdom, forvoldt af elverfolk. - Troldespi: det skum, som omgiver skumcikadens larve; i folketroen opfattet som troldespyt. - Men: skade. - Valravn: if folketroen et ondsindet væsen i fugleskikkelse. - Lokes Havre: fast vending for noget uvirkeligt, der kun eksisterer som luftflimren.

209

ikkun: kun. - doble: spille hasard. - Palle Glob, Erik Paa: adelsnavne.

210

Kapun(er): ung kastreret hane. - Fole: unghest. - galen: forhekset, forbandet. - Billighed: rimelighed.

211

Stolt Henrik: art af planten gåsefod.

212

Blommer: blomster.

Wiebe Peters

Skrevet 1871 eller 1872. Trykt delvis i Digte og Udkast; første gang i sin helhed i SV III.

271

214

Krigen mellem Frankrig og Tydskland: 1870-1871. - Lejren ved Hald: militærforlægning ved Hald tæt v. Viborg. - Eskadre: enhed i krigsflåde.

215

Fjælle(gavle): bjælke. - feltede Gest: højt, tørt og sandet land inddelt i felter. - Epenwörden: landsby i nærheden af Meldorf i Ditmarsken. - Job talte om Jehova: Jobs Bog l, 22.

En Rejseerindring

Begyndelsen til en novelle skrevet på JPJs rejse sommeren 1877. Trykt første gang i Politiken, 27. dec. 1885.

216

Planke: båd. - Azur(blaanen): blå himmel. - monløs: tidløs, evig. - Montebello: bjerg nær Gardasøen i den nordital. region Verona. - Fjæle-: træ-.

Doktor Faust

Skrevet april-maj 1884. Første gang trykt i Juleroser 1885, hvor Edvard Brandes gav fragmentet denne titel: »Doktor Faust. Novelle-Fragment. Af Forfatteren bestemt til 'Juleroser'« og forsynede det med en efterskrift - delvis optrykt i Digte og Udkast - som efter omtale af dødsmotivet i Niels Lyhne og »Fru Fønss« slutter: Hans sidste, ufuldendte Arbejde foreligger her, en Novellette-Halvdel, skrevet i April-Maj 1884. Han var da forfærdelig syg, kunde ikke spise, ikke sove og havde hver Dag nye Lidelser. Saa skrev han om Døden, der rider frem gennem Skoven, saa Hovslagene af hans Hest er som den eneste Lyd i Verden - en Albrecht Dürersk Fantasi.

Døden kommer for at søge Doktor Faust - den Lærde, altid Søgende, Mennesket. Men Amor beder for ham. Og Døden skænker den fyrretyveaarige Faust atter nye fyrretyve Aar.

Saa efter denne Tids Forløb kommer de to atter ridende til Fausts Tagkammer for at hente ham, hvem de havde skænket dobbelt saa langt Liv som det, der oprindelig havde været ham forundt. De venter sig Tak og rolig Resignation.

De finder en Olding, som Aarene intet har nyttet. Hans Liv var fuldført, da han for fyrretyve Aar siden havde opbrugt sin Organismes Kraft. Det øvrige har været dødt Liv.

- - Saaledes tænkte og trøstede J.P. Jacobsen sig oppe i de smaa lave Værelser i Ny-Adelgade, hvor Solen aldrig kom, hvor Amor ikke banked paa, hvor Hovslagene af Dødens Hest hver Nat hørtes i Stilheden, hamrende i hans eget Bryst. Han vidste, at han havde levet sin Tid og gjort sin Gerning. Om Skæbnen skænked ham Dobbeltliv - hvad hjalp det, naar Ungdom og Styrke nu var svunden. Det var godt, som det var. Døden kunde komme; han var beredt - uden Modstand, uden Klage (cit. efter Erik Dals efterskrift til genudgivelsen fra 1982 af JPJ: Doktor Faust. Trykt og illustreret med akvareller af Kristian Kongstad (1912)).

217

Sidt: løsthængende. - Træstød(ene): træstub. - til Hælvten: halvdelen.

218

Adelvej(en): landevej.

272