Jacobsen, J. P. En Cactus springer ud

En Cactus springer ud

Skrevet ca. 1867-1870. Trykt første gang i sin helhed i Digte og Udkast. »En Arabesk« udkom tidligere i Vilhelm Møllers Dansk Folkekalender 1883 (1882). »Udlændinge« blev 1869 indsendt til Illustreret Tidende, men uden at blive optaget. Et længere, ufuldendt udkast til en sagapastiche kaldet »Kormak og Stengerde« - en fri gendigtning af den oldislandske Kormaks Saga - afslutter originalmanuskriptet til En Cactus springer ud. Det er ikke medtaget her, da det ikke skønnes at bidrage til ret meget andet end en - omstændeligt etudeagtig - konstatering af, at JPJ ofte tog afsæt i allerede eksisterende tekstlige forlæg, og at han var meget optaget af gammelnordiske tekster.

190

Calla: stueplante. - Krigsraad: titel i 6. el. 7. rangklasse; se n.t. Justitsraad s. 105. - Heliotroph (...) Myrthen (...) Nerium: blomsternavne.

191

Asessor (assessor): dommer. - Vindsler: papstykker til opvikling af garn.

192

trædsk: se n.t.s. 31.

193

Æthren(s): luften. - Vove(rs): bølge. - Val: mark, slette.

270

194

Pan: hyrde- eller skovgud med bukkefødder og horn.

196

Aftenberlingeren: Berlingske Tidende udkom 4 gange i døgnet. - Strandgræs: fx marehalm. - Liremand: spillemand.

197

af Folk: af ordentlig herkomst. - Rakker: løsagtig kvinde; person, der tilhørte rakkerfolket eller (jy.) Kjæltringerne, som udførte ringeagtet arbejde, fx renovation. - af de Sorte: nedsættende betegnelse for sydlændinge. - raade ene: passe sig selv, være alene hjemme.

199

klog: ved forstandens fulde brug.

200

Gurre, Valdemar og Tove: G. er en borgruin syd for Gurre sø v. Helsingør. I folkesagn opholdssted for Valdemar Atterdag (ca. 1320-1375) og hans elskerinde Tove. Hun var Valdemar I den Stores samleverske, men blev i det 16. århundrede fejlagtigt gjort til Valdemar III A.s elskerinde. Valdemar A. giftede sig i 1340 med Helvig, som if. det samme folkesagn hævnede sig på Valdemar pga. Tove ved at indebrænde Tove i badstuen og lade ham jage hvileløst rundt om natten i egnens skove efter hans død. - Tynge: tyngde. - dølge(r): skjule.

201

Borgeled: lågen til slottet(s vindebro). - Bur: mindre værelse. - række: nå. -t Vove: i fare, faretruende situation. - spanke: spankulere.

202

Kure: vagttårn; if Borup antagelig Flynderborg Slot v. Helsingør. -Tind: spids, tinde. - Vang: jordstykke.

203

forfængelig Tant: intetsigende pjat. - usalig(e): fordømt. - Harpeslæt: harpespil.

205

Snekkens: se n.t.s. 36. - hildet i: indviklet i.

206

Vide for jeg, Sorg mig sanked: lån fra et Eddadigt. - Henning: drosten Henning Podebusk. - Svalen: svalegangen. - Rune: her: tegn, symbol. - Helvigs Falk: (dronningen som) rovfugl, der slår ned på duen (Tove).

207

vibe Vej: vildvej. - Kringler: sporehjul.

208

Toft(en): her nok: bondens jordlod - Hvisten: (jy.) at smide med noget. -Hors: hest. - Saa skade de ikke (...): »den vilde jagt«, Valdemar og hans følge. - Ledemod: her: hænder, fødder, side. - Vunder: sår. - Elverskud: folketro: pludselig dødelig sygdom, forvoldt af elverfolk. - Troldespi: det skum, som omgiver skumcikadens larve; i folketroen opfattet som troldespyt. - Men: skade. - Valravn: if folketroen et ondsindet væsen i fugleskikkelse. - Lokes Havre: fast vending for noget uvirkeligt, der kun eksisterer som luftflimren.

209

ikkun: kun. - doble: spille hasard. - Palle Glob, Erik Paa: adelsnavne.

210

Kapun(er): ung kastreret hane. - Fole: unghest. - galen: forhekset, forbandet. - Billighed: rimelighed.

211

Stolt Henrik: art af planten gåsefod.

212

Blommer: blomster.