Jacobsen, J. P. Lyrik og prosa

Fugleredernes Filosofi

Trykt første gang i Nyt dansk Maanedsskrift III, nov. 1871. Genoptrykt i SV V. Opsatsen er en delvis refererende sammenskrivning af afhandlinger af den eng. naturforsker Alfred Russell Wallace (1823-1913). JPJ opregner selv på titelbladet: »Om Instinktet hos Mennesker og Dyr« (1870), »Fugleredernes Filosofi« (1867) og »En Theori om Fuglereder« (1868). JPJ har sandsynligvis benyttet de eng. udgaver (de forelå ikke på da., jf. i øvrigt SK V: 396f og Søren Hallar, 1921:35). Opsatsen lægger sig tæt op ad især Contribution to the Theory of Natural Selection (1870), hvori den første af de nævnte afh. findes. Endvidere indgår der afsnit (s. 231) fra Charles Darwins Menneskets Afstamning og Parringsvalget I-II, som JPJ oversatte i 1874-1875, samt fra, som JPJ selv noterer på titelbladet, »Konstruktionsforandringer i Bysvalernes Rede« (fr. 1870) af den fr. naturforsker Félix Archimède Pouchet (1800-1872).

223

nautisk: vedr. sejlads.

225

Patagonien: sydl. del af Argentina.

226

hyperbolske: overdrevne.

227

Irisk(er): mindre spurvefugl.

228

Purpursvale(r): amer. svaleart. - Pirol: spurvefugl, udbredt i Europa.

229

liden Baade: meget lidt gavn.

230

Sidensvands(erne): silkehale, en spurvefugl. - Lav(arter): løvsporeplante bestående af en svamp og en alge. - Sporehuse: hvori der dannes sporer, dvs. formeringsorganer hos blomsterløse planter. - Emu: stor, ikke-flyvende løbefugl, udbredt i Australien.

231

nærværende Tidsskrift: JPJs artikel »Parringsvalget«, Nyt dansk Maanedsskrift II, juni 1871; optrykt SV V, 1929.

232

koldblodige: vekselvarme.

233

Seraf(er): engel af højeste orden.