Jacobsen, J. P. Lyrik og prosa

Indhold

Dagbogsoptegnelser 7
Hervert Sperring 25
Lyrik 77
Mogens og andre Noveller 103
Mogens 105
Et Skud i Taagen 139
To Verdener 153
Fra Skitsebogen 157
Pesten i Bergamo 163
Fru Fønss 171
Udkast og forsøg 187
Den gamle Vandpost 189
En Cactus springer ud 190
Wiebe Peters 214
En Rejseerindring 216
Doktor Faustus 217
Fugleredernes Filosofi 221

Efterskrift og noter 235
Efterskrift 237
1. »Et Vendepunkt i dansk Literatur« 237
2. »Haabets Fattigdom« 239
3. »Manglen af Komposition« 240
4. Stilens Fuldkommenhed, melankoliens dekadence 242
5. Herverts død 246
6. Sange omkring en kaktus 247
7. »En broget Samling Blade« 249
8. Lyrisk digtning 250
9. Grublerier og rolig iagttagelse 252
10. Darwinisme og romantik 253
11. Serafiske alger 255
12. Tekstforhold 257
13. Bibliografi 257
Noter 261