Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Der var spurgt Tidender. En Baad, som havde været paa Fiskeri østen for Nolsø, havde set et Skib. De mente, at det var „Fortuna", som var ventende fra København med Varer til Handelen. Men hun kunde ikke komme ind i dette Vejr. Baaden havde i sidste Øjeblik vundet til Land før Stormen brast paa.