Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

De slog saa smaat i Disken. Gabriel var i sit Es. Nu havde han Spillet gaaende. Undertiden kom han med en gravalvorlig, yderst saglig Bemærkning, der vældigt stimulerede Kamphumøret. Et Vendepunkt i Striden indtraadte, da Tangloppen pludselig — som ved en hemmelig Indgivelse — fik fat i Ordet Filurendrejer og slyngede det ud. Han vidste ikke, hvad det egentlig betød. Der 12 blev Tavshed. Samuel paa Vippen rettede sig op og stirrede paa Tangloppen.