Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

— Hvor har du nu været henne, Barbara Christina? spurgte Magdalene, Sorenskriverenken, lidt koldt og vrippent. Hun havde siddet ved Chatollet i sin Storstue og ordnet gamle Sager.