Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Thorshavns fattige Indvaanere begyndte at indfinde sig. Konerne var i sorte Sjaler og Tørklæder. De kom ind med sammenkneben Mund og Kingos Salmebog mellem Hænderne. Mændene fulgte efter, lidt tøvende, med en skummel Trang til at holde sig i Baggrunden. Enkelte Løsgængere blandt dem fandt Vejen op paa Pulpituret. De var kun Hverdagens Helte, baade Samuel paa Vippen og Niels i Punten. Her i Helligdommen maatte Kællingerne hellere føre an.