Jacobsen, J. P. Uddrag fra TO VERDENER. EN SKITSE

Skjæret sluktes, der hørtes et lille Pladsk, som om der blev kastet Noget ned i Vandet, og Baaden drev forbi.