Ingemann, B. S. Valdemar Seier

Danske Klassikere udgives med støtte af Ministeriet for kulturelle Anliggender. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen for NDL, Peter Seeberg for Dansk Forfatterforening, Mogens Brøndsted, Uffe Andreasen og Erik Dal for DSL Serien redigeres af de to sidstnævnte, dette bind desuden af Herluf Nielsen og Fl. Lundgreen-Nielsen som tilsynsførende. Tekstgrundlag: l.udg. 1826.Nr. 788031. Udgivet i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab

Efterskrift og noter © DSL/Borgen 1987 - ISBN 87-418-8256-3 Omslag: Stig Brøgger · Tryk: Rounborgs grafiske Hus, Holstebro