Ingemann, B. S. Uddrag fra Valdemar Seier

skuffet: bedraget.