Ingemann, B. S. Uddrag fra Valdemar Seier

qvalte: pinte.