Ingemann, B. S. Uddrag fra Valdemar Seier

Nekromanter: dødemanere. - Klodden: sværdknoppen.