Fjorten eventyr og fortællinger

Danske Klassikere udgives med støtte af Kulturministeriet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen for NDL, Peter Seeberg for Dansk Forfatterforening, Mogens Brøndsted, Erik Dal og Jørgen Hunosøe for DSL. Serien redigeres af de to sidsnævnte, denne udgave desuden af Flemming Lundgreen-Nielsen som tilsynsførende. Tekstgrundlag anført under hver titel. Nr. 985002. Udgivet i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab.

Efterskrift og noter © DSL/Borgen 1989 · ISBN 87-418-8810-3 Omslag: Stig Brøgger · Tryk: Rounborgs grafiske hus, Holstebro