Fjorten eventyr og fortællinger

Araberen i Constantinopel

161

Stambul(s): tyrkisk navn for Konstantinopel (Istanbul). - Sophiemoscheen: eller Hagia Sophia, opført under kejser Justinian (527-65) som kirke, efter den tyrkiske erobring omdannet til moské. - Seraillets: (tyrk.-fr.) paladsets, specielt om den del, der bebos af sultanens harem. - Fæs: (arab.-fr.) fez, rund skyggeløs filthue. - Kaftan: (tyrk.) lang overklædning. -(guul)blommede: blomstrede. - Entari: orientalsk underklædning.

162

Aftenbakken: flagermusen. - Schavler: (pers.) sjaler.

163

Franker(kappen): i orienten betegnelse for vesteuropæere. - Capidschis: (tyrk.) dørvogtere. -fast: næsten. - dumme: svagtsynede. - Vezirer: (tyrk.) ministre. - Silkesnoren: Som tegn på, at en underordnet burde begå selvmord, fik han sendt en silkesnor at kvæle sig i.

164

Leanders Taarn: fyrtårn på den lilleasiatiske kyst af Bosporus. - Speilet: agterspejlet.