Holberg, Ludvig Anden Samtale mellem tvende Kiøbmænd