Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 8: Økonomi og historie