Knudsen-Hjortø, Knud Uddrag fra Folk

Byen er kravlet opad en skråning. Øverst ligger hodet, det vil sige pladsen med kirke og rådhus. Den er besat med kegledannede sten og er derfor ikke bestemt til at gå på, hvilket meddeler den et fredhelligt præg. Kirken ser almindelig ud og har hanekam. Rådhuset ønsker at ligne kirken, det er også forsynet med takker. I den fløj henad kirken til ligger kasjotterne; udenfor har den vittige kunstner anbragt to af drukkenskabens symboler: alliken og spegesilden. Den gamle latinskole på den anden side af kirken er også blevet smittet af det hellige hus, ti i den ene gavl — den nærmeste ved kirken naturligvis — er den prydet med kirketakker.