Knudsen-Hjortø, Knud Uddrag fra Folk

Derefter stejler et højt, smalt hus lige i luften, det er splinternyt og ser meget springsk ud, det smager noget af kunst, i alt fald gør gavlen — der vender ud til gaden — en mængde snørklede kunster, inden den bekvemmer sig 8 til at ende i en tilsyneladende forgyldt knap. Naboen har hentet sin inspirasjon fra et ligkapel, og dennes genbo er en lille hvid, enfoldig indretning, der er langt ude beslægtet med Frederiksberg slot.