Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

68,L.21. Sølyst Billeder: Malerne N. W. Marstrand (1810-73), P. C. Skovgaard (1817-75), Malerinden Anna Marie Elisabeth Jerichau, f. Baumann (1819-81), Maleren Johan Julius Exner (1825-1910), Billedhuggeren Jens Adolf Jerichau (1816-83).