Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

81,L.26. Heiberg frygtede... for dets Skjæbne: Det fremgaar dog af Heibergs Censur af "Kong René's Datter", dat. 28/11 1844, at han mente, at der ikke kunde være Tvivl om Stykkets Opførelse: " "Kong René's Datter" er en ganske ualmindelig Opfindelse, i hvis Behandling der ligger megen psykologisk Finhed. Det er desuden rigt paa skønne Enkeltheder og bærer i det Hele Præget af at have en øvet Digter til Forfatter." Se J. L.Heibergs Teatercensurer ved Julius Clausen (Gads Mag. 1928, 209-224, 290-312). - L.36. Heiberg skrev strax til Hertz: Brevet af 2/4 1845 findes i Henrik Hertz' Brevsamling (N.k. S. 1706, Fol.). - L.39-82,1. "Pigen i Lyon", Komedie i 5 Akter af Bulwer (The Lady of Lyons), oversat af N. V. Dorph; opf. 1. Gang 2/7 1844. "Advocatens Datter", Drama i 2 Akter af Marguerite Ancelot (Clémence), oversat af A.L.Arnesen; opf. 1. Gang 21/9 1841. "Gioacchino", sml. II, 42, 10 og Note. "Adolf og Henriette", Vaudevillespøg i 1 Akt af Dumanoir og Bayard ("Indiana et Charlemagne"), oversat af A. L.Arnesen; opf. 1. Gang 8/7 1844. "En Aften i Tivoli", Vaudeville i 1 Akt af F. J. Hansen, Musiken arr. af C. Helsted; opf. 1. Gang 2/7 1844. "Doctor Robin", Lystspil i 1 Akt af Jules de Prémaray, (Le docteur Robin), oversat af N. C. L.Abrahams; opf. 1. Gang 10/1 1844. "Herren seer dine Veie", Drama med Sang i 5 Akter af Dennery og G. Lemoine (A la grâce de Dieu), oversat og omarbejdet af Th. Overskou, Musiken arr. af Gade; opf. 1. Gang 6/6 1842. Med Undtagelse af "Gioacchino" medvirkede Fru Heiberg ikke i de Skuespil, hun her nævner. De kvindelige Hovedroller blev spillet dels af Anna Nielsen, dels af Nathalia Ryge.