Andersen, H. C. Uddrag fra H.C. Andersens Eventyr bd. VII kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

A. Alliken døde.
B. Brødrene. To Brødre (309). - Brandtrommen: Guldskat (290).
C. Citrontræet og Slaaentomen.
D. Dødens Testament.
E. Eventyrret.
F. Fattigmands Barn: Portnerens Søn (295), jf. Lykke-Peer m.m. - Fyens Kjøbstæder: et ikke udført sidestykke til Lille Tuk (114). - Formlys og Spædelys: Lysene (357). - Familieliv paa Flasker: et træk i Lygtemændene ... (279, især 282ff).
G. Gaardhanen: Gaardhanen og Veirhanen (212).
H. Havfrusang ved Gammelstrand: Gudfaders Billedbog, med to verslinier af Grundtvig (se n.t. V 51.13-14). - Haidukken.
J. Jux. I og J falder sammen som i ABC-Bogen (181).
K. Krukkeborgerkonen.
L. Lygtemanden: Lygtemændene ... (279). - Løs Snak: muligvis »Man siger -«, ikke trykt på dansk før V 243, men stumper benyttet i Folkesangens Fugl (313), Gudfaders Billedbog (321) og Tante Tandpine (375).
M. Marer.
N. Nordlys.
O. Odense Krønike.
P. Peer Gantes Gjenvei. - Pen og Blækhuus: Pen og Blækhus (210). - Phantasiens Caravaner.
Q. Qvæg og Qvædlinger: muligvis Qvæk (385).
R. Rødhaaret: Guldskat (290, jf. B).
S. Sangfuglen: Folkesangens Fugl (313). - Stormen fløtter Skildt: Stormen flytter Skilt (292).
XIV T. Tran Lampe og Gas Løgte: Gudfaders Billedbog (321).
U. Nummeret, Nul med Stjerne. NB: falsk alfabetisering.
V. Varulven. Visse vasse.
X. X.
Y. Ysk. Ygdrasil i Bogladen.
Z. Z.
Æ. Æ. Ædikeaalen.
Ø. Ørentvisten. Utrykt udkast i Collinske Samling 36,4° (KB), jf. Skarnbassen (246).