Andersen, H. C. Uddrag fra H.C. Andersens Eventyr bd. VII kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

nCollin 19,4°, 5:1-2, A. B. C. Vers in duplo; overskydende vers trykt i JørgenSkjerk: H.G.Andersen som hjemme-digter, Aarhus 1977, s. 11-12 m. noter s. 85.