Andersen, H. C. Hvem var den Lykkeligste?

Hvem var den Lykkeligste?

Hvem var den Lykkeligste? blev trykt første gang i Illustreret Tidende, 9. Bind, Nr. 461, 26.7.1868.

Om eventyrets tilblivelse er kun at sige, at det iflg. Dagbøger er skrevet i København 23.2.1868 (VIII 26). Efter førstetrykket planlagde A, at det skulle optages i SS 27-68, jvf. Dagbøger 21.9.1868: »kjørte i en skyllende Regn med Fru Melchior til Byen, hun satte mig af hos Reitzel; der er glemt i Eventyrene at optages »hvem var den Lykkeligste«« (VIII 128).

142.3-8 Det var ... mine Søstre] en videreudvikling af motivet i Rosen paa Kisten, strofe 3 (1851; SS XII 44):

Hvad drømte Rosen vel i Knoppen nys,
Hvad drømte den ved Solens første Kys,
Og ved det sidste glødende Farvel,
Hvad drømmer den paa Kistens sorte Fjel.

16 blive Potpourri] dvs. kommes i en Potpourrikrukke for at udbrede vellugt.

143.7-8 Der fløi ... Frier] sml. Sommerfuglen (IV 163ff). - 14-15 Jeg kunde spise Dig af bare Kjærlighed] sml. edderkoppen i Peiter, Peter og Peer (V 42).