Andersen, H. C. H.C. Andersens Eventyr bd. VII kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

»Spørg Amagermo'er«!

»Spørg Amagermo'er«! tryktes første gang i Illustreret Børneblad, 1.Bind Nr 1, 1.10.1871.

Eventyret omtales første gang i Dagbøger 26.6.1871: »jeg skrev i Dag for 6 gang om Visen om »Gulleroden«« (IX 91). Hvornår A er blevet færdig vides ikke, men 14.7. noterer han: »Brev [...] til Boghandler Westrup med et Digt til hans Børneblad« (ib. 97) og 17.7.: »Brev fra Boghandler Vejstrup, han har i Odense modtaget mit Digt: Spørg Amagermoer« (ib. 98). Iøvrigt dannede digtet senere udgangspunkt for en mundtlig prosagenfortælling til Marie Henriques i september 1871 (optegnet af Annie Wood i A Few Weeks with Hans Andersen (Temple Bar XLIII. London 1874-75.387-96), oversat til da. i W. Bauditz (red.): I ledige Timer. V. 1875.314ff. Jvf. iøvrigt Elias Bredsdorff: Historien om Rødtop (Politiken 30.3.1952)).

»Spørg Amagermo'er«! bygger på et gammelt børnerim. I eventyrkomedien Ole Lukøie fortælles om en række fester, hvor deltagerne har klædt sig ud: »igaar vare vi Alle Amagere og sang: Ama'er-Mo'er, giv mig Gulleroer!« (1850; SS XI 55), jvf. KristBRL 378: »Amager-Mo'er, giv mig Gulerod, Nej så mænd gjør jeg ej, vil du gå din Vej. Amager-Mo'er, giv Gulerod, men den skal være stor og ikke fra i Fjor.«

159.21Amagermo'er] amagerkone dvs. kone fra Amager, som handler med grøntsager, frugt os v. - 23Hvideroer] haveturnips.