Andersen, H. C. H.C. Andersens Eventyr bd. VII kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

Værkregister til bind I-VII

Der henvises ikke til Samlede Skrifter 2. udgave. Kursivering af sidetal henviser til selve eventyrteksten og central omtale af bog eller tekst.

Henvisning til samme sidetal to gange betyder omtale af eventyret under to forskellige eventyr.

Samlede og blandede skrifter

Reiseskizzer og Pennetegninger. V 13. VI 26 211.

Samlede Skrifter. Attende Bind (1855). II 7. III 6. VI 71 72 73 79.

- Nittende Bind (1855). 113. II 7. III 6. VI 69 76.

- Tyvende Bind (1855). 113. II 7. III 6. VI 69 76.

- Femogtyvende Bind (1868). III 6. IV 8. V 7 13-15. VI 73 75 76 209-212. VII 307-308.

- Seksogtyvende Bind (1868). III 6. IV 7 8. V 7 16-26. VI 73 75-77 209-212. VII 308-312.

- Syvogtyvende Bind (1868). III 6. IV 7. V 7 27-43. VI 73 75-78 209-212. VII 312-319 357.

- Otteogtyvende Bind (1868). V 7 44-67. VI 209-212. VII 320-333.

- Niogtyvende Bind (1876). V 7.

Tre Digtninger. I 211-238. II 178. VI 145-147. VII 70-82 132.

Ungdomsforsøg. VII 65.

Eventyrsamlinger

A Christmas Greeting to my English Friends. VI 161. VII 120 122 125 126 128 135.

A Poet's Day Dreams. VII 159 166.

Eventyr (1850). I 13 14. II 7 8 169-212. III 6. VI 58 61 65 66 68 78 80 162. VII 3 70 130-136.

- 2. Oplag (1854). 113. II 7. VI 68 69 76 78 80.

Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hefte (1835). I 21-49. VI 3 63 123-129. VII 19-29 30.

- - - 2. Oplag (1842). I 13. VI 63.

- - - 3. Oplag (1845). I 13.

- - Andet Hefte (1835). I 51-84. VI 4 63 129-133. VII 30-36.

- - - 2. Oplag (1843). VI 63.

- - Tredie Hefte (1837). I 85-111. VI 5 64 133-136. VII 37-41.

- - - 2. Oplag (1846). I 13. VI 64.

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte (1838). I 117-138. VI 64 136-138. VII 42-46 64.

- - - 2. Oplag (1846). I 13. VI 64.

- - Andet Hefte (1839). I 141-164. VI 64 138-139. VII 47-55 60 64.

- - - 2. Oplag (1847). VI 64.

- - Tredie Hefte (1842). I 165-188. VI 64 139-40. VII 56-64.

- - - 2. Oplag (1847). I 13. VI 64. Eventyr og Historier. Første Bind (1862). I 14. II 7. IV 7 8 11-45. VI 68 74-76 79 80 111 189-193. VII 225-232.

- Andet Bind (1863). II 7. III 6. IV 7 8 46-66. VI 68 71 74 75 77 79 80 111 189-193. VII 233-243.

- Tredie Bind (1870). III 6. IV 7. V 7. VI 80.

- Fjerde Bind (1871). IV 7. V 7. VI 80.

- Femte Bind (1874). V 7 111-118. VI 58 80 221-222. VII 10 346-349.

15 Eventyr og Historier (1867). III 6. IV 7. VI 76 81.

396

Historier. Første Samling (1852). II 7 215-241. VI 10 71 72 163-165. VII 137-147 388.

- Anden Samling (1853). II 7 243-273. VI 10 71 72 165-168. VII 148-157.

Historier (1855). II 7 8 275-326. III 6. VI 11 71-73 78 79 169-170. VII 152 158-170.

Nye Eventyr. Første Bind. Første Samling (1844). II 15-38. VI 7 66

149-154 225. VII 83-89 91 113.

- - - 2. Oplag (1844). VI 66.

- - - 3. Oplag (1847). VI 66.

- - Anden Samling (1845). II 39-76. VI 7 58 155-156. VII 90-98.

- - Tredie Samling (1845). II 77-102. VI 8 58 156-158. VII 99-109 234.

Nye Eventyr. Andet Bind. Første Samling (1847). II 8 105-140. VI 8

58 67 158-159. VII 110-119.

- - Anden Samling (1848). II 141-167. VI 8 58 159-161. VII 120-129.

Nye Eventyr og Historier. Første Række. Første Samling (1858). III

11-60. VI 13 14 73 75 171-176. VII 171-182 190.

- - - 2. Oplag (1858). VI 73.

- - - 3. Oplag (1859). VI 73.

- - - 4. Oplag (1865). VI 73 76.

- - Anden Samling (1858). III 61-100. VI 13 15 74 75 176-181. VII 183-193.

- - - 2. Oplag (1860). VI 74 76.

- - Tredie Samling (1859). III 101-145. VI 13 16 59 74 76 181-184. VII 194-209.

- - - 2. Oplag (1861). VI 74.

- - Fjerde Samling (1860). III 147-198. VI 13 16 74 75 184-188. VII 210-224.

- - - 2. Oplag (1861). VI 74 77.

Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Første Samling (1861). IV 69-117. VI 13 19 75 77 194-198. VII 244-260 280.

- - - 2. Oplag (1869). VI 75.

- - Anden Samling (1862). IV 119-179. VI 13 20f 75 77 198-204. VII 261-278 280.

- - - 2. Oplag (1865). IV 9. VI 75.

- - Tredie Samling (1865). IV 9 181-223. VI 21 75 78 204-205. VII 279-293.

- - Fjerde Samling (1866). IV 225-265. VI 22 75 78 206-208. VII

294-306.

Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Første Samling (1872). V 7

121-176. VI 28 80 223-225. VII 350-366.

- - Anden Samling (1872). V 7 177-222. VI 29ff 80 225-230. VII 367-379.

Tre nye Eventyr og Historier (1870). V 91-110. VI 27 80 217-220. VII 339-345 350.

Enkelte eventyr

ABC-Bogen. III 56-60. VI 13-15 74 172-175. VII 6 39 181-182.

»Alt paa sin rette Plads!« II 247-254. VI 10 166-168. VII 3 64 149-151 205 253 369.

Anne Lisbeth. III 121 127-136. VI 13 16 182-184. VII 198 202-204.

Barnet i Graven. III 152-158. VI 13 16 17 184-187. VII 7 13 211-212.

Bedstemoder. IV 8 46-49. VI 7 9 190-192. VII 13 131 233-234.

Bispen paa Børglum og hans Frænde. IV 202-207. VI 13 21 22 204 205. VII 14 273 286-288 314.

Boghveden. I 187-188. VI 5 6 139 140. VII 56 63-64 150 212 307.

Børnesnak. III 137-139. VI 13 16 77 182 183. VII 6 204-205 318.

»Dandse, dandse Dukke min!« V 157-158. VI 28. VII 15 361.

Danish Popular Legends. V 254-260. VII 11 18 386, sml.:

Danske Folkesagn. VI 40-46. VII 11 387.

397

De blaae Bjerge. VI 38-39.

»Deilig!« III 162-168. VI 13 16 17 184-187. VII 213-214.

Den fattige Kone og den lille Canariefugl. V 227. VII 238 380.

Den flyvende Kuffert. I 154-159. VI 5 138 139. VII 1 47 53-54 60 63 73 84.

Den gamle Gadeløgte. II 107-112. VI 8 68. VII 3 110-111 111 112 117 120 170 285 324.

Den gamle Gravsteen. II 288-290. VI 11. VII 4 13 142 161.

Den gamle Gud lever endnu. V 230-232. VII 381.

Den gamle Kirkeklokke. V 22-26. VI 13 23 210. VII 9 14 15 310-312

Den grimme Ælling. II 30-38. VI 7 150-154 156 161 196 198. VII 2 86 87-89 160 247 254 305 355.

Den lille Havfrue. I 87-106. II 8. VI 4 5 61 134-136. VII 1 37-40 40 52 59 95 266 306 335.

Den lille Idas Blomster. I 43-49. VI 4 5 125 128 130 131. VII 1 26-29 43 59 148 306 361.

Den lille Pige med Svovlstikkerne. II 7 153-155. VI 8 9. VII 12 124-125 157 225 319.

Den lykkelige Familie. II 156-159. VI 9 159 187. VII 88 120 125-126 187 247.

Den onde Fyrste. II 9 12. V 13-15. VI 13 23 210. VII 14 61 63 152 307-308.

Den sidste Perle. II 307-309. VI 11. VII 5 13 166.

Den standhaftige Tinsoldat. I 121-124. VI 5 136 137 182 195. VII 1 42 43-44 44.

Den store Søslange. V 161-169. VI 28 29 223 224. VII 15 153 362-364.

Den stumme Bog. IV 57-58. VI 10 191 192. VII 13 237-238 295.

Den uartige Dreng. I 64-66. VI 4 130 133. VII 32-33.

»Der er Forskjel«. II 277-280. VI 11 169. VII 4 13 142 144 158 161 236 243 287.

De røde Skoe. II 85-90. VI 8 157 158. VII 12 102-104 198 202.

De smaa Grønne. V 32-33 39. VI 23 210f. VII 14 314-315 317 322.

Det er Dig, Fabelen sigter til! V 228-230. VII 380.

Det er ganske vist! II 233-235. VI 10 20 29 163-165. VII 143 189 339 388.

Det gamle Egetræes sidste Drøm. III 51-55. IV 185. VI 13-15 78 172 174-176. VII 6 175 178 180-181 189 217 282 306 336.

Det gamle Huus. II 143-150 151 156 165 170. VI 8 9 160 161. VII 3 106 120-122 122 126 128 135 161.

Det nye Aarhundredes Musa. IV 8 112-117. VI 13 19 20 194-197 198. VII 8 185 255-260 282 336 357 383.

Det sjunkne Kloster. V 225-226. VII 380.

Det Utroligste. V 148-153. VI 28 29 225. VII 14 18 358-360.

De vilde Svaner. I 125-138. VI 5 135 136. VII 1 42 44-46 47 95 190.

De Vises Steen. III 6 25. IV 7 87-100. VI 12 13 19 20 75 77 194-197. VII 7 13 160 249-252 281 306 317 348 369.

Dryaden. V 7 12 69-90. VI 26f 80 213-216. VII 10 172 257 282 334-338 351 356.

Dynd-Kongens Datter. III 63-94. V 112. VI 13 15 76 109 177-180 183 184 203. VII 6 137 139 160 183-190 190 250 306 382.

Dødningen. I 14 67 189-209. V 8. VI 3 105 111 141-144. VII 19 33-36 65-70 99 119 151 308.

Elverhøi. II 79-84 91 93 98 143. VI 8 157. VII 29 91 99-102 102 104 113 151 173 347 351.

Engelen. II 15-27 27. VI 7 150-153. VII 2 83 85 127 159.

En Historie. IV 52-56. VI 10 191. VII 13 198 211 221 235-237.

En Historie fra Klitterne. III 169-198. VI 13 16 17ff 59 77 184-187. VII 7 214-224 249.

398

En Rose fra Homers Grav. IV 43-45. VI 5 190. VII 13 232 234.

Et Billede fra Castelsvolden. II 228. VI 10 164. VII 12 141-142 163 172.

Et Blad fra Himlen. II 285-287. VI 11. VII 159-160 166 185.

Et godt Humeur. II 238-241. VI 10 163-165. VII 145-147 151 205 299 304.

Et Stykke Perlesnor. III 140-145. VI 13 16 77 182. VII 13 205-209 353.

Fem fra en Ærtebælg. II 281-284 319. VI 11 169. VII 4 13 59 158-159 179.

Flaskehalsen. III 6 25-33. IV 87. VI 12-15 76 171-176. VII 13 171 173-175 203 252.

Flipperne. II 165-167 170. VI 9 29 160. VII 120 128-129 136 298 347.

Flyttedagen. IV 246-249. VI 13 22 208. VII 14 201 209 298-300.

Folkesangens Fugl. V 29-31. VI 22 210. VII 14 292 313-314 326 383.

Fra et Vindue i Vartou. II 295-296. VI 11. VII 141 163-164 174.

Fugl Phønix. IV 8 9 50-51. VI 9 191. VII 7 13 50 234-235 258.

Fyrtøiet. I 23-29. VI 4 124 131 132 181. VII 19-23 25 23 27 53 54 349 350.

Gartneren og Herskabet. V 122 170-176 204. VI 28 29 223 224. VII 297 365-366.

Gjemt er ikke glemt. IV 227-229 230. VI 22 208. VII 294-295 296 341.

Grantræet. II 40 41-48. VI 7 155 156. VII 4 90-91 92 96 101 104 113 135 160 162 178 335.

Gudfaders Billedbog. V 12 46-67. VI 25 211 212. VII 10 14 150 314 315 318 320 321-333 346 356 383.

Guldskat. IV 212-219. VI 21 22 205. VII 289 290-291 296.

Gaardhanen og Veirhanen. III 159-161. VI 13 16 184 186. VII 212.

Gaaseurten. I 117-120. VI 5 137. VII 29 42-43 44 78 121 148 273 335.

Hans og Grethe. VI 35-37.

Herrebladene. V 141 247-250. VII 15 16 384-385.

Historien om en Moder. I 107. II 8 160-164. VI 9 17 160 161. VII 95 120 126-128 206 211 237.

Hjertesorg. II 245-246. VI 10 166. VII 148-149 200.

Holger Danske. II 98-102. VI 8 157 158. VII 99 106-109 144.

»Hun duede ikke«. II 310-316. VI 11 12 169 170. VII 13 115 166 166-168 202.

Hurtigløberne. III 95-97. VI 13 15 177 180. VII 157 184 190-191 247.

Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige. IV 7 82-86. VI 13 19 20 194 196 197. VII 248-249 344 382.

Hvad gamle Johanne fortalte. V 180-192. VI 31 225 227-230. VII 154 361 367-370 375.

Hvad hele Familien sagde. V 154-156. VI 28 29. VII 15 360-361.

Hvad man kan hitte paa. V 108-110. VI 27 28 217 218 220. VII 10 249 343-345 349 350 382.

Hvad Tidselen oplevede. V 104-107. VI 27 28 217-220. VII 340 342-343 350.

Hvem var den Lykkeligste? V 141-144. VI 28. VII 14 357.

Hyldemoer. II 12 171-177. VI 6 162. VII 12 92 130-131 137 154 172 206 249 265 281 282 335 372.

Hyrdinden og Skorstensfeieren. II 93-97. VI 8 157. VII 2 85 99 105-106.

Hønse-Grethes Familie. V 93-103 141. VI 27f 217-220. VII 10 17 295 339-342 350.

Hørren. II 209-212. VI 9 162. VII 3 12 129 135-136 151 289 347.

I Andegaarden. IV 106-111. VI 13 19 194-197. VII 254-255.

Ib og lille Christine. II 297-306. VI 11. VII 5 45 154 162 164-166 168 218.

I Børnestuen. IV 208-211. VI 21 205. VII 8 289-290 290.

399

Iisjomfruen. IV 121-162. VI 13 21 77 114 199-204. VII 8 54 261-272 272.

Jødepigen. IV 63-66. VI 12 79 192. VII 13 238 242-243.

Kartoflerne. V 237. VII 11 298 344 358 381-382.

Keiserens nye Klæder. I 13 107-111. II 160. VI 4 66. VII 1 40-41 59 85.

Kjærestefolkene. II 15 27-29. VI 7 150 152 153 182 184 195. VII 85-86.

Klods-Hans. II 291-294. VI 11 29. VII 4 91 104 119 162 191.

Klokkedybet. III 98-100. VI 13 15 16 175. VII 13 100 186 191-193 353.

Klokken. II 9 204-208. VI 6 162. VII 3 12 133-134.

Kometen. V 126-129. VI 28 29. VII 14 16 351-353 354 365 384.

Krøblingen. V 204-212. VI 31 32 225-230. VII 48 348 370 373-375 381.

Laserne. V 7 113-114. VI 26 81 221. VII 10 14 129 289 346-347.

Lille Claus og store Claus. I 30-40. VI 4 124 125 127 131 132. VII 23-25.

Lille Tuk. II 125-128. VI 8 159. VII 29 95 114-117 206 325 353 355.

Loppen og Professoren. V 7 112 115-118. VI 81 221 222 224. VII 14 347-349 370 373.

Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen. IV 183-194. VI 21 204 205. VII 8 66 180 194 279-284 290 293 297 339.

Lykken kan ligge i en Pind. V 123-125. VI 28. VII 14 350-351 351 354 365.

Lykkens Kalosker. I 14 211-238. II 7 12 178-203. V 8. VI 5 105 111 139 145-147 162. VII 2 3 12 40 42 52 70-82 93 94 111 121 123 132 166 175 176 212 251 283 302 335 344 356.

Lysene. V 136 145-147. VI 28 29 223. VII 14 17 131 357-358 382.

»Man siger -«! V 243-244. VII 11 255 256 314 324 378 383.

Marionetspilleren. IV 8. V 16-19 192 210. VII 14 146 308-309 372.

Metalsvinet. IV 8 13-29. VI 5 111 190. VII 13 125 225-228 242.

Moster. IV 9 254-258. VI 22 23 207 208. VII 9 302-305.

Nabofamilierne. II 113-121. VI 8 158 159. VII 111-113 115 205 235 333.

Nattergalen. II 18-26. VI 7 113 150-153. VII 2 63 83-85 94 96 160 255.

Nissen hos Spekhøkeren. II 255-258. VI 10 166. VII 3 151-152 256 317 377.

Nissen og Madamen. V 34-38 39. VI 23 112 211. VII 14 316-317.

»Noget«. III 45-50. VI 13-15 172-176. VII 104 175 178-179 180 181 189 297 317 374.

Oldefae'r. V 136-140 145. VI 28 29. VII 14 18 355-357 359 364.

Ole Lukøie. I 167-176. VI 5 6 139. VII 2 29 43 56-60 60 84 88 89 94 112 113 157 159 171 185 191 247 248 302.

Om Aartusinder. II 259-260. VI 10 166. VII 12 152-153 348.

Paradisets Have. I 141-153. VI 5 137-139. VII 45 47-52 60 84 96 97 152 159 169 234 235 249 251 374.

Pebersvendens Nathue. III 34-44. VI 13-15 76 172-175. VII 6 175-178 181 188 325 382.

Petter, Peter og Peer. V 39-43. VI 23 211. VII 9 14 317-319 357.

Pen og Blækhuus. III 149-151. VI 13 16 17 32 184 187. VII 210-211 256.

Pengegrisen. II 323-326. VI 11 72 73. VII 5 13 170.

Pigen, som traadte paa Brødet. III 113-120. IV 188. VI 13 16 182 184. VII 6 104 197-199 202 282 283 374.

Portnerens Søn. IV 229 230-245 259. VI 22 23 206-208. VII 9 294 295-298 305 339 372.

Portnøglen. V 193-203. VI 31 32 226 227 229. VII 11 367 370-373.

Prindsessen paa Ærten. I 41-42. V 227. VI 4 124 125 127 130 131. VII 1 25-26 380.

400

Psychen. IV 166-176. VI 13 21 114 199-204. VII 273-277 277.

Paa den yderste Dag. II 229-232. VI 10 163 169. VII 104 142-143 161 285.

Qvæk. V 141 251-252. VII 385.

Reisekammeraten. I 14 67-84 191. VI 3 4 130-132 134 144. VII 12 33-36 45 61 65-68 119 151 171 190 191 234 308.

Rosen-Alfen. I 177-181. VI 5 6 137 139. VII 12 47 48 56 60-61 62 171 172 232 308 335.

Skarnbassen. IV 75-81. VI 13 19 194-197. VII 244 246-248.

Skriveren. V 253. VII 386.

Skrubtudsen. IV 230 245 259-265. VI 22 23 206-208. VII 9 294 305-306.

Skyggen. II 129-140 170. VI 8 158 159 161. VII 3 52 101 114 117-119 120 152 248 249.

Smaahistorier. V 228-232. VI 35-39. VII 11 380-381. VI 35-39.

Sneedronningen. II 8 41 49-76. VI 7 8 155 156 161. VII 78 90 91-98 101 103 115 128 130 140 158 195 249 251 266 288 314 341.

Sneemanden. IV 101-105. VI 13 19 20 195-197. VII 244 252-254.

Sneglen og Rosenhækken. IV 177-179. VI 13 21 77 199 200 202 203. VII 8 160 277-278.

Solskins-Historier. V 133-135. VI 28 29. VII 14 16 115 351 354-355.

Sommerfuglen. IV 163-165. VI 13 20 21 199 200 203. VII 14 272-273 357.

Sommergjækken. IV 250-253. VI 22 23 206-208. VII 14 273 301-302.

Springfyrene. II 91-92. VI 7 157. VII 104-105 191.

»Spørg Amagermo'er«! V 159-160. VI 28. VII 15 362.

Stoppenaalen. II 7 9 122-124. VI 7 8 159 182. VII 3 12 59 113-114 233.

Storkene. I 160-164. VI 5 138 139. VII 1 48 54-55 58 60 88 185 186 319.

Stormen flytter Skilt. IV 220-223. VI 21 22 205. VII 179 292-293 313 356.

Suppe paa en Pølsepind. III 13-24. VI 13-15 172-176. VII 6 171-173 317 335 351.

Svanereden. II 236-237 319. VI 10 164 165. VII 12 142 144-145 153 161 186.

Svinedrengen. I 13 182-186. VI 5 6 66 139. VII 2 56 60 61-63 83 103 296 297.

Sølvskillingen. IV 198-201. VI 13 21 22 204 205. VII 14 261 262 286.

Talismanen. V 229-230. VII 375 381.

Tante Tandpine. V 213-222. VI 31 32 221 223 226-230. VII 91 151 348 370 373 375-379 383.

[Temperamenterne.] V 233-236. VII 381.

Theepotten. V 27-28. VI 23 210. VII 14 312-313.

To Brødre. V 20-21. VI 13 23 210. VII 14 309-310.

To Jomfruer. II 317-318. VI 11. VII 5 13 168-169.

Tolv med Posten. IV 71-74. VI 13 19 194. VII 7 244-246 246 353.

Tommelise. 114 53-63. VI 4 5 130-136. VII 1 30-32 32 34 37 64 88 186 191.

Taarnvægteren Ole. III 121-126 127 133. VI 13 16 182 183. VII 6 199-201 203 236 298 324 341.

Ugedagene. V 130-132 141. VI 28 29. VII 10 14 353-354.

Under Piletræet. II 261-273. VI 10 168. VII 153-157 164 176 191 247 368.

Urbanus. V 238-239. VII 190 382.

Vanddraaben. II 151-152. VI 8 9 159. VII 79 120 122-124 143 200 315.

Ved det yderste Hav. II 319-322. VI 11 72 73. VII 5 13 169-170.

Veirmøllen. IV 195-197. VI 21 22 205. VII 285 290.

Venskabs-Pagten. IV 8 13 30-42. VI 5 111 190. VII 7 13 220 228-231 239.

Verdens deiligste Rose. II 225-227. VI 10 164 169. VII 3 12 140-141 142 144 160 161 166 185 287.

Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre. III 103-112. IV 185. 401 VI 13 16 181-184 218 220. VII 6 194-197 243 273 282 336 339.

Vor gamle Skolemester. V 126 245-246. VI 11 352 383-384.

Vænø og Glænø. V 12 35 39 44-45. VI 26 211. VII 14 320-321.

Æblet. V 240-242. VII 176 350 382-383.

»Ærens Tornevei«. IV 59-62. VI 12 79 192. VII 13 238-242 242 314 327 328.

Aarets Historie. II 217-224. III 10. IV 68. VI 10 163-165 169. VII 137-140 183 201 245 353.

Digtsamlinger

Deviser med Presenter paa et Juletræ. VII 343.

Digte (1830). I 67 189-209. VI 3. VII 33 65 107 122 299.

Kjendte og glemte Digte. II 203.

Phantasier og Skizzer. VI 141. VII 69 123 200 352.

Vignetter til danske Digtere. VII 302 326.

Aarets tolv Maaneder. VII 24 29 43 94 131 137 139 140 163 196 245 196 251 258 275 375 387.

Enkelte digte

Aarets Børn. VII 245.

Aftenen. VII 68.

Alfernes Blomster. VII 61.

Alphabet-Bouquet. VII 273.

Bruden i Rørvig Kirke (Et Sagn). VII 387.

Bøgetræet. VII 53.

Cometen, et Sagn. VII 352.

Cometen 1834. VII 352.

Dampskibet Gudenaa. VII 241.

Danmark mit Fædreland (I Danmark er jeg født). VII 144.

Danske Poeter i Bouquet. VI 208.

De Danske og deres Konge. VII 164 330.

De danske Qvinder. VII 222.

Den lille Pige i Asylet. VII 353.

Den rædselsfulde Time. VII 28 181.

Den Ubekjendtes Mesterværk. VII 274.

Den vaade, sorte Snegl ved Rosen sad. VII 252.

Det døende Barn. VII 125 127.

Det Første og det Sidste. VII 123 200.

Det har Zombien gjort. I 212. VI 145. VII 70 71.

Digteren og Amor. VII 33.

Dødsøieblikket. VII 237.

Eibkongens Brud. VII 38.

En Digters sidste Sang. VII 210.

En rigtig Soldat. I 212. VI 145. VII 70 71.

En splinterny Dandse-Vise (1832). VII 36.

En tydsk Ballade. VII 57.

Epilog. Hver af os gjemmer i sin Hjertekrog. III 121.

Et Digt om Konerne. VII 63 307.

Farvel, du største Skjald i Norden. IV 50.

Flyttedagen i April. VII 299.

Foraar i Vinteren. VII 254.

Formens evige Magie. VII 171.

Havfruen ved Samsøe. VII 38 89 328.

Hjertesuk af en udtjent Damekjole. VII 136 163.

Hjerte-Suk til Maanen. VII 68.

Hjortetyven. VII 32 33.

Holger Danske. VII 107 108.

Hver Hæders Stand sin Skjønhed har. III 47.

Hvil sødt som var Du lagt i Dødens Skrin. VII 176.

Hvile paa Heden. VI 143.

Haandværkerens Vise. VII 179.

_ Jonas Collin. (En kraftig Villie og et Hjerte stort). IV 160.

Jylland mellem tvende Have. VII 218 221.

Kjærlighedens Vægtervers. VII 360.

Klintekorset paa Møen. VII 38 66 99 101.

402

»Kommer aldrig igjen!« VII 336.

Kunstner-Livet. VII 42 57 117 172.

Lille Lise ved Brønden. VII 319.

Lille Viggo. VII 29.

Livet en Drøm. VII 276.

Med en Almanak. VII 343.

Moderen med Barnet (Hist hvor Veien slaaer en Bugt). VII 89 249.

Morten Lange. VII 66.

Mosters Skjærmbræt. VII 32.

Nytaars-Aften 1848. VII 138.

Nytaars-Aften 1850. VII 138.

Nytaarsnat. VII 137.

Oldtids huuslige Liv. VII 185 186.

Pauli I Cor. 15, 42-44 (Naar Jordelarven brister). VII 285.

Phantasiebillede. VII 352.

Phantasus. VII 172.

Recension. VII 85.

Rimedjævelen. VII 69.

Risens Datter. VII 122.

»Rolighed«. V 179. VI 29 30. VII 11.

Rosen. VII 61.

Rosenknoppen. VII 232.

Rosen paa Kisten. VII 357.

Sjælen. VII 75 275.

Skolemesteren. VII 66.

Sneedronningen (digt 1829). VII 93 94.

Snegle-Spøt. V 29.

Studenten. VII 66.

Tanker ved en ituslagen Jydepotte. VII 146.

Til H.C. Ørsted. VII 333.

Tro det Bedste. VII 252.

Trøst i Tro. VII 333.

Dramatiske arbejder

Agnete og Havmanden. VI 135 136. VII 35 38 39 91 154 287.

Ahasverus. VI 114. VII 35 84 300.

Den nye Barselstue. VII 118.

Fuglen i Pæretræet. VII 87.

Han er ikke født. VI 112. VII 205 378.

Hr. Rasmussen. VII 147 319.

Hyldemoer (eventyrkomedie). V 233. VII 279 381.

I Vetturinens Vogn. Forspil. VII 80.

Kjærlighed paa Nicolai Taarn. VII 199.

Kunstens Dannevirke. VII 369.

Langebro. VII 199.

Kongen drømmer. VII 78.

Liden Kirsten. VI 54.

Lykkens Blomst. VII 75 102 151 159 295.

Maurerpigen. VI 136 139. VII 64 107.

Meer end Perler og Guld. VII 138 151 165 182 369.

Mikkels Kjærlighedshistorier i Paris. VI 210.

Mulatten. VI 139. VII 34 48 62 166 187 259 306.

Ole Lukøie (eventyrkomedie). VI 140. VII 149 150 193 279 362.

Paa Langebro. VII 283 369.

Ravnen. VI 143. VII 304.

Skilles og mødes. VII 293.

Romaner og noveller

Abenteuer und Märchen einer Neujahrsnacht auf einer Fussreise nach Amack. VII 168.

At være eller ikke være. VI 173. VII 78 145 146 174 175 180 184 200 203 216 238 242 249 251 256 259 260 266 279 285 304 318 321 332 357 371 377 387.

Billedbog uden Billeder. VI 58. VII 54 55 85 88 96 97 169 173 178 185 205 226 238 291.

Christian den Andens Dverg. VII 48 65 66 72 78 89 99 103 131 167 175 210 287.

De to Baronesser. VI 160 173. VII 34 64 101 106 110 139 145 146 148-150 154 155 157 202 214 250 259 283 295 299 302 319 332 343 364 373 375.

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager. VII 28-31 38 45 57 59 66-69 71 75-77 79 85 88 105 403 108 110 111 118 124 125 127 136 137 142 145-147 149 152 154 177 199 200 209 221 236 237 239 245 250-252 257 273 281 283 299 300 315 324 329 338 344 353 372 377.

Fragmenter af en ufuldført historisk Roman. VII 67 150.

Gjenfærdet ved Palnatokes Grav. VII 43 66 77.

Improvisatoren. V 227. VI 131 133 135 136 151. VII 19 30 38 45 46 52 85 88 89 105 117 129 134 137 153 156 157 166 199 200 226 229 242 273 276 277 297 319 335 358 364 368 380.

Kun en Spillemand. VI 131 136 146 151 170. VII 34 37 38 45 51 52 55 57 66 67 71 72 76 78 86 88 89 94 103 107 112 115 121 122 131 137 139 143 147 149 152 154 157 161 162 179 185-188 201 203 205 228 232 234 239 242 247 249 256 258 260 276 277 281 283 291 295 297 319 335 368 371 378.

Lykke-Peer. V 148. VI 161. VII 54 272 296 336 353 372.

O.T. VI 133. VII 29 32 35 36 43 54 57 71 99 103 108 115 123 128 131 134 141 146 148-150 154 157 165 167 186 192 204 206 208 214 218 219 236 238 269 270 284 293 319 332.

Sorøe-Gang. VII 66.

Rejseskildringer

Brudstykke fra en Udflugt i Sommeren 1829. VI 67 121 161 192 236 293.

En Digters Bazar. IV 7 13 30 32. VI 5 12 111 189 190. VII 64 81 97 107 116 134 178 193 195 209 225 228-232 271 274 275 277 306 357 379 381.

Et Besøg i Portugal 1866. VII 387.

I Spanien. VI 206. VII 216 282 312 337.

I Sverrig. IV 7 8 46 50 52 57. V 16. VI 9 12 79 189-191 210. VII 14 148 172 178 185-187 214 233-235 237 239 252 256-258 260 265 291 296 308 344 352.

Reise fra Kiøbenhavn til Rhinen. VII 91.

Silkeborg. VII 152 164 165f 364.

Skagen. V 12. VII 215 221 346.

Skyggebilleder. VI 3. VII 29 33 35 36 38 45 46 52 61 68 77 84 85 90 96 159 163 171 180 238 242 253 266 291 380.

Biografiske arbejder, dagbøger m.m.

Album. VI 161 208. VII 95 118 361.

Almanakker. VII 42 43 44 47 48 56 61 62 64 70 71 78 83 84 85 86 87 90 92 101 105 106 110 113 118 120 122 124 125 126 130 133 155 162 164 165 169 175 176 178 180 184 194 197 225 229 233 248 273 298 311 321.

Anmeldelse af H.C. Ørsteds Foredrag. VII 364.

Bemærkninger til Eventyr og Historier. V 12. VI 1-32. VII 20 23 25 27 30 32 37 40 42 43 44 48 53 54f 56 60 62 64 83 85 87 90 92 102 113 114 117 121 122 124 125 127 130 131 133 135 149 153 158 159 161 162 167 171 173 175 179 180 181 183 185 190 191f 194 197 202 205 206 211 213 215 216 233 234 242 246 248 249 252 261 263 272 274 277 280 285-288 290 292 295 296 301 302 305 308 310 312 313 314 316 317 320 321 334 339 340 342 344 346 347 350 352-355 358 359 360 364 368 370 371 375.

Biographiske Skizzer og Anmeldelser. II 323. V 13. VI 71.

Dagbøger I. VII 21 24 29 36 39 76 80 81f 85 106 108 112 137 149 155f 200 226 227f 270 274 277 311 351.

- II. VII 75 81 87 88 99 101 103 116 118 123 129 143 154 155 183 226-232 266 275 277 296f 302 306.

- III. VII 117 124-127 133 137f 139 404 147 148 164 165 178 203 215 237 264 265 268 281 282 377.

- IV. VII 139 145 155 156 169f 174 176 177 191 199 206 211 215f 217-224 240 244 246 248 250f 253 255 259 263 268 272 273 286 287 288 291 309 311 312 370 371 382 383.

- V. VI 195 196 198 204. VII 246 253-255 261 262 265-272 274-277 286 289 301 337 347 371 377.

- VI. VI 199 205 211. VII 60 280-284 286 289-292 304 313 337 347 366 377.

- VII. VI 117 207 208 211. VII 294-297 302 305 315-320 322 323 334-338 352 359 374 383.

- VIII. VI 114 211 212 214 215 216 220 225. VII 177 319 323 334 335 337 339 340 342-344 347 350-362 366 372 374 377-379 384-386.

- IX. VII 222 223 225 227-230. VII 77 177 348 361-363 365 367 368 370 373 376f378379 387.

- X. VI 58 91 211 221. VII 77.

- XI. VI 61.

- XII. VI 61. VII 126 137 183 309 377 379.

Charles Dickens. VII 257.

Levnedsbogen. VI 141. VII 20 35 36 38 67 89 93 148 177 208 228 234 236 292 369 372.

Mit eget Eventyr uden Digtning. VII 48 93 118 121 127 232 361.

Mit Livs Eventyr. IV 9. V 12. VI 8 9 21 50 58 61 62 69 123-125 161 168 185 193. VII 20 28 36 38 44 46 54 56 65 66 71 77 78 79 84 89 93 95 96 102 103 108 115 117 121 122 131 134 141 149 151 154 155 158 159 167 172 174 176 177 181 202 206 207 219 232 236 238 242 244 246 256 257 261 263 264 270 272 274-277 279 280 283 287-290 292 293 297 303 310 311 314 322 332 333 335 336 343 351 352 355 357 361 365 369 370 374 377.

Udsigt fra mit Vindue i Kjøbenhavn. VII 146.