Andersen, H. C. H.C. Andersens Eventyr bd. VII kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

Personregister til bind I-VII

Registeret omfatter alle personnavne i de syv bind. De personelle oplysninger er sparsommere end i personregisteret over de 9950 personer i Dagbøgerne, der bl.a. har fødsels- og dødsår. Dette skyldes først og fremmest, at det foreliggende register spænder fra de allervigtigste personer i H.C. Andersens liv og i Andersen-forskningen til navne, der dukker op i den yderste periferi af emnet, fx som udgivere af et tidsskrift, hvori der findes en artikel om et eventyr - ofte navne, som ingen forbinder med Andersen og aldrig vil søge her. Hvad angår navne fra eller før Andersens levetid, er der grund til at henvise til dagbogsregistrene med deres årstalsangivelse (bd.XI-XII), herunder til stamtavlerne Collin, Drewsen, Stampe, Wulff/Koch, Henriques og Melchior (XI s. XXXLX-XLVII) - og nu også til registeret til Andersens Almanakker (1990).

Vi tør ikke hævde konsekvens i angivelserne af personernes erhverv, titel etc., selvom registeret kan give visse oplysninger udover eventyrene og kommentarerne. Vi er os bevidst, at vi især i det ældre navnestof har set bort fra mange embedstitler (fx for billedkunstnere med professorat ved Kunstakademiet) og har lagt mere vægt på at angive personers fag. Dette så meget mere som personerne ofte optræder af personlige eller saglige grunde uden særlig sammenhæng med deres erhverv.

Efter nogen overvejelse har vi overført princippet til nutidens akademikere, der altså betegnes med ord som litteraturhistoriker, filolog etc. uden titler. I et lille antal tilfælde må det indrømmes, at der ikke oplyses andet, end hvad sammenhængen i teksten angiver, og angivelser er normalt ikke ført kronologisk ud over anledningen til den foreliggende omtale.

Fyrstelige personer er anført under personens eller under landets navn alt efter tekstens formulering.

Abimelek, bib. konge. V 243. VII 383.

Abrahams, Arthur, sproglærer. VII 166.

Abrahams, Frederikke, f. Philipsen, g.m. N.C.L.A. VII 166.

Abrahams, N.C.L., professor, notarius publicus. VII 5 166 296 303.

Abrahams, Severin, skuespiller og teaterdirektør. VII 296.

Abrahamsen, W.H.R, forfatter. V 65. VII 217 333.

Absalon, biskop og statsmand. II 127. III 144. V 50 51 128 245. VII 116 209 324 325 353 384.

Adam, bib. I 141 149 150. III 122. IV 50 155. V 149 152 207. VI 213. VII 270.

Ahasverus (Xerxes), persisk konge. I 199.

Ahasverus, jød. sagnfigur. VII 248.

Ahlefeldt-Laurvigen, F.C.J.L., greve. VII 372.

Albani, Francesco, ital. maler. VII 137.

Albanus, eng. helgen. VII 192.

Alcibiades, gr. statsmand og feltherre. IV 59. VII 239.

Alexander den Store, makedonisk konge. VII 155.

Alfieri, Vitorio, ital. digter. IV 18 19. VII 227 228.

406

Allen, C.F., historiker. VII 241 326.

Alnæs, Ingvild. VII 162.

Amenhotep, ægyptisk farao. VII 259.

Amenofis III, ægyptisk farao. VII 259.

Arnled, sagnkonge. III 193. VII 223.

Anacreon, gr. digter. I 20. VI 4 130. VII 32.

Andersdatter, Anne Marie, A.s moder. VI 12. VII 66 78 88 93 115 124 131 159 167 168 202 203 264 358 368 369.

Andersen, Carl, forfatter, museumsinspektør. VII 184.

Andersen, Chr.N., lærer og degn. VII 353.

Andersen, Clara, forfatterinde. VII 360.

Andersen, Hans, A.s fader. VII 66 88 93 103 108 127 154 168 179 193 203 264 369.

Andersen, Hans Christian, digter. I 213 225.

Andersen, Karen Marie, A.s halvsøster. VII 94 168 202.

Andersen Hvide, Stig, marsk. III 103 110. VII 195 197 204.

Andersen, Vilhelm, litteraturhistoriker. I 41. VII IX 28 264 328.

Angel, eng. sagnkonge. VII 223.

Ansgar, frankisk missionær, »Nordens apostel«. III 76 79. VII 188.

Arago, Dominique Francois, fr. fysiker, astronom og politiker. V 72. VII 240.

Argand, Aimé, schweizisk opfinder. VII 67.

Aristofanes, gr. dramatiker. IV 59 115. VII 31 239 258.

Aristoteles, gr. filosof. VII 143.

Arlaud, Oscar, sproglærer. VII 39.

Arlaud, Pierre Auguste, litteraturhistoriker. VII 208.

Artus, eng. sagnkonge. I 217 218. II 183.

Asbjørnsen, Peter Chr., no. forfatter og folklorist. VII 100 153 250.

Atterbom, P.D.A., s v. digter. VII 48 49 50 51 52 95 235 257.

Auber, D.F.E., fr. komponist. Vil 50 84 106 319.

Aubert, Andreas, no. kunsthistoriker. VII 297.

Augustenborg, Christian August, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-A. VII 124.

Augustenborg, Louise Sophie, hertuginde af Slesvig-Holsten-Sønderborg-A. VII 124 125.

Augustin, Marx, gadesanger. VII 63.

Augustus, Julius Cæsær Octavianus, rom. kejser. VII 213 275.

d'Aulnoy, fr. grevinde, forfatter. VII 48.

Bache, Otto, maler. IV 198 250. VII 14.

Baden, Gustav Ludvig, historiker. VII 203.

Baden, Jacob, kritiker og sprogmand. VII 69.

Bagger, Carl, digter. II 14. V 46 66. VI 7 124 145 146. VII 88 116 117 138 281 282 333.

Baggesen, Jens, digter. II 127. III 142 143 144. VII 75 115 137 208 264 332.

Baggesen, Sophie, f. von Haller, g.m. J.B. VII 208.

Bajazet, tyrkisk sultan. VII 79.

Baki, tyrkisk. IV 115.

Balling, Helene, f. Næboe, enkefrue. VII 212.

Balzac, Honoré de, fr. forfatter. VI 61. VII 259.

Bang, Herman, forfatter. VI 61.

Barck, Mathilda, sv. komtesse. VII 57.

Bardenfleth, Alette, hofdame. VI XI.

Barfod, J.H.P. VII 196.

Barsebek, Frederik, donator. VII 65.

Bauditz, W., tidsskriftudgiver. VII 362.

407

Bayern, Maximilian (Max) (II), konge af-. VII 215.

Beaumont, madame Leprince de, fr. forfatterinde. VII 48 373.

Becker, Tyge, historisk og æstetisk forfatter. VII 194 196 287 288.

Beeken, J. L., Hofboghandler. VII 146.

Beer, W., ty. astronom. VII 76.

Beethoven, Ludwig van, ty. komponist. IV 114. VII 257.

Begtrup, Gregers, landøkonom. VII 64.

Behrend, Chr., cand.mag., bibliotekar. V 8.

Beldenak, Jens Andersen, biskop. VII 72 204.

Bellegrand, Eugéne, fr. ingeniør. VII 337.

Bellini, Vincenzo, ital. operakomponist. VII 181.

Bendz, Wilhelm, maler. VII 225.

Benedikt, broder til Knud den Hellige. III 100. VII 193.

Bentley, Richard, eng. forlægger. VII 120 126 128f.

Bentzen, Aage, teolog. VII 308.

Berg, R., industrihistoriker. VI 59.

Berggreen, A.P., komponist. VII 332.

Bergsøe, Vilhelm, forfatter. VI 30.

Berling, Ernst Heinrich, bogtrykker. V 253.

Bernhard, Carl (pseud. for A.N. de Saint Aubain), forfatter. VII 54 63 176 264 332.

Bernstorff, Andreas Peter, statsmand. V 64. VII 332.

Bernstorff, Johan Hartvig Ernst, statsmand. VII 332.

Beskow, Bernhard von, sv. friherre, digter. IV 8.

Bibow, A.C.B., kammerherre. VII 207.

Bidpai, indisk bramin og eventyrdigter. IV 115. V 246. VII 257f384.

Biehl, Charlotte Dorothea, forfatterinde og oversætter. VII 21.

Bille, C.St.A., redaktør. VI 201 211 223 316 318 356.

Bille, Steen Andersen, søofficer, korvetten Galatheas kaptajn. II 100. VII 108.

Bindesbøll, M.G., arkitekt. VII 113 118 333.

Birch, Frederik SneedorfT, forfatter. VI 140.

Birckner, Michael Gottlieb, præst og skribent, g.m. Jonas Collin d.æ.'s senere hustru. III 143. VII 208.

Bisgaard, O. VII 163 164 165 169.

Bissen, H.W., billedhugger. VII 113 204.

Bjerrum, Anders, filolog. VI 112.

Bjørnson, Bjørnstjerne, no. forfatter. IV 120. V 71 126. VI 21 26 180 198 200 202 205 224 225. VII 14 277 278 347 363.

Blake, Knud den Helliges tjener. III 100. VII 193.

Blicher, St.St, digter. VI 184. VII 42 54 57 99 100 143 203 206 215 219 220 224 340 342.

Bloch, Carl, maler. IV 226. VI 22 208. VII 316 334 340 351 363.

Bloch, William, jurist, forfatter og sceneinstruktør. VII 370.

Bluhme, C.A., politiker, konsejlspræsident. VII 169.

Blumenbach, J.F., ty. naturforsker. VII 122.

Boccaccio, Giovanni, ital. digter. VII 22 60 61.

Boieldieu, F.A., fr. komponist. V 72.

Bojesen, Maria, institutbestyrerinde, forfatterinde. VII 4.

Bologna, Giovanni di, ital. billedhugger. VII 226.

Bolte, Johannes, ty. folklorist. VII 26.

Bolten, Martha, Jonas Collins moster. VII 302.

Borch, Ole, læge, arkæolog. VII 341.

Borgaard, Carl, forfatter og oversætter. I 13. IV 46. VI 64. VII 13 233.

408

Borup, Hansigne, lærerinde. VII 294 296.

Bournonville, August, balletmester og koreograf. IV 182. VI 21 205. VII 44 85 238 242 314.

Bournonville, Charlotte, sangerinde og skuespillerinde. VII 85.

Bovadilla, Francesco de, sp. adelsmand. VII 240.

Boye, Adolf Johs., præst. VII 29.

Boye, Adolf Jonas, officer. VII 29.

Boye, Caspar Johs., præst og forfatter. VII 29 387.

Boye, Mathias A, rektor. VII 29.

Brahe, Karen, lærd adelsdame. VII 192 314.

Brahe, Tycho, astronom. II 101 237. IV 61 116. V 58 179. VI 30. VII 109 145 241 259 328.

Bramsen, Bo, forfatterinde, forlægger. VII 29.

Bramsen, Engel Camilla, f. Kjellerup. VII 322.

Branca, Vittore, ital. litteraturhistoriker. VII 60.

Brandenburg, Frederik Vilhelm, kurfyrste af - VII 330.

Brandenburg, Joakim I, markgreve af - . V 54 56.

Brandes, Edvard, forfatter og politiker. VI 221 224 228 230.

Brandes, Georg, kritiker. VI 32 174 184 216 220 221 224 230. VII 88 134 160 257.

Brandis, Henriette, forfatterinde. VI 30.

Brandt, Frederik, filosof. VII 79.

Bravo, Johan, holstensk maler, da. konsul i Rom. VII 276.

Bredsdorff, Elias, litteraturhistoriker. VII 15 120 362.

Bremer, Fredrika, sv. forfatterinde. VI 135 138 153 156 165.

Brentano, demens, ty. digter. VI 155. VII 26 58 103.

Brinck-Seidelin, L.C., embedsmand, landøkonomisk forfatter. VI 18. VII 186, 216.

Brix, Hans og Jensen, Anker, udgivere af H. C. Andersens eventyr. I 10 11 14 56 96. II 60 172. III 50 95 115 119 128. IV 62 253. V 78 172 185 215. VII IX XI 25 94 96 99 102 127 167 180 225 230 233 273 287 302.

Brix, Hans, litteraturhistoriker. III 7. VI 71 74 85. VII xf 24 25 32 34 38 42 48 54 62 64 79 83 84 87 92 99 105 107 119 124 127 133 134 167 168 182 202 225 226 229 230 233 234 242 254 308.

Brix, Harald, politiker. VI 226.

Brockenhuus, Frans, rigsmark. V 97. VII 341.

Bronzino, Angelo, ital. maler. IV 17 23. VII 227.

Brorson, H.A., biskop og salmedigter. VI 94. VII 94 140 181 204 375.

Brosbøll, Carl, digter (pseud. Carit Etlar). VI 211.

Bruun, Chr., overbibliotekar. V 71.

Bruun, N.T., da. forfatter. VII 34 303 304 308 309.

Bryn, Norman, journalist. VI 56.

Brøndum-Nielsen, Johs., filolog. VII 29 140.

Brøndsted, Mogens, litteraturhistoriker. VI x. VII 185 237 258 309.

Bugge, Niels, ridder og herremand. III 175 178 187. VII 217 218.

Bull, Francis, no. litteraturhistoriker. VII 278.

Bunkeflod, Anna Margrethe, søster til H.C.B. VII 368.

Bunkeflod, Marie, f. Petersen, enke efter sognepræst H.C.B. VII 368.

Buntzen, Andreas, læge. VII 205.

Buonarotti, se: Michelangelo.

Buris, prins, VII 103.

Burns, Robert, skotsk digter. IV 115.

Burrit, Elihu, amerikansk fredsapostel. VII 182.

Busch, »professor«, tryllekunstner. VII 348.

409

Bügel, Catharina, f. Adzer. VII 254.

Bülow, E. von, ty. udgiver. VII 40.

Bülow, Margrethe von. VII 92.

Byron, eng. digter. IV 150 151. VII 38 269.

Byskov, Jens, seminarieforstander. VII 22 36 62 128 191 203.

Baedeker, Karl, ty. forfatter og udgiver af rejsebøger. VII 263f.

Bødtcher, Ludvig, digter. VI 134.

Bødker, Lauritz, folkemindeforsker. VII 23 34 62 72 95 165.

Bøgh, Anna Regitze, f. Lundgren, g.m. Nikolaj B. V 247.

Bøgh, Carl, tegner. V 34. VII 14.

Bøgh, Erik, digter. VI 199 206 215. VII 12.

Bøgh, Frederik, digter. VI 227.

Bøgh, Knud, forskningsbibliotekar. VII 60.

Bøgh, Nicolaj, forfatter. VI 143 183 192 211. VII 48 85 88 90 104 125 167 168 222 254 319 365 369.

Bolte, Amalie, ty. forfatterinde. VII 199.

Börne, Ludwig, ty. digter. VII 172.

Bøving, Poul, skovrider. VII 86.

Böök, Fredrik, sv. litteraturhistoriker. VII 348.

Caignez Louis Charles, fr. dramatiker. VII 303.

Calderón de la Barca, Pedro, sp. dramatiker. II 260. IV 115. VII 153 259 276.

Camões, Luis de, portugisisk digter. IV 60. VII 240.

Campe, Friedrich, ty. boghandler, dr.phil. VII 155.

Canova, Antonio, ital. billedhugger. VII 227.

Carl Alexander, arvestorhertug af Sachsen-Weimar-Eisenach. VII 133 215 311.

Carl August, storhertug af Sachsen-Weimar-Eisenach. VII 311.

Carl den unge Hjelte, sv. konge (Karl XII). V 62.

Caroc, Carl, generalmajor. VII 363. Caroc, Thomasine, søster til C. C. VII 363.

Caroline, arveprinsesse, datter af Frederik VI. VI 91.

Caroline Mathilde, g.m. Christian VII. V 64. VII 332.

Carstens, Fedder, skoleleder. VII 242.

Carstensen, Georg, journalist, Tivolis grundlægger. VI 149 156 190. VII 61 84 87.

Carus, C.G., ty. læge. VII 361.

Casorti, Giuseppe, ital. mimiker. V 195. VII 372.

Castenschiold, Elisabeth (Lise), stiftsdame på Vallø. VII 340.

Castenschiold, Else Marie, f. Olsen, enke efter A.F.H.C. til Borreby. VII 340.

Castenschiold, Luzie, f. Scavenius. VII 340.

Castilho, Antonio Feliciano de, portugisisk digter. VII 387.

Caus, Salomon de, fr. ingeniør. IV 60. VII 240.

Cavaliere, Battista del (egl. Battista Lorenzi), ital. billedhugger. VII 227.

Cellini, Benvenuto, ital. billedhugger, guldsmed m.m. VII 226. Cervantes, Miguel, sp. digter. VI 4. VII 21 40 256.

Chamisso, Adalbert von, ty. digter. VII 20 118.

Charlotte Amalie af Hessen-Kassel, g.m. Christian V. VII 341.

Chlodvig (Chlodovech), Frankerrigets grundlægger, konge. VII 155.

Chrétien de Troyes, fr. forfatter. VII 73.

Christensen, Arthur, orientalist. VII 23.

Christensen, Christen, billedhugger, medaljør. VII 205.

410

Christensen, Georg, litteraturhistoriker. VII 20 25 26 62 162 248.

Christensen, Villads, historiker. VII 333.

Christian, danske konger.

Christian I. V 53. VII 326.

Christian II. IV 61. V 54 55 56. VII 72 78 99 103 131 241 327.

Christian III. V 56 57 58. VII 327 328.

Christian IV. II 100. V 58 59 60 64. VII 73 78 109 131 163 164 234 241 328 329 332 341.

Christian V. V 61 102. VI 27. VII 330 331 341.

Christian VI. V 64. VII 332.

Christian VII. III 172. V 65. VII 217 332.

Christian VIII. VII 333 351.

Christian IX. VII 194 313 323 347.

Christina, g.m. kong Hans. VII 72.

Christoffer I, konge. V 52. VII 325.

Christoffer II, konge. VII 325.

Christoffer af Oldenburg, greve. V 56.

Christus, se Jesus.

Cid Campeador, sp. krigshelt. II 260. VII 153.

Claurens, H., ty. forfatter. VII 69.

Clausen, H.N., teolog og politiker. VII 235.

Clausen, Julius, litteraturhistoriker. V 247 251. VII 138 182 201.

Colbjørnsen, Chr., jurist, landbopolitiker. V 64. VII 333.

Collin, Augusta, f. Petzholdt, g.m. Gottlieb C. VII 58.

Collin, Edvard, embedsmand m.m. I 13. IV 182. V 92. VI 27 50 54 61 62 65 69 74 114 117 176 225. VII 1 40 66 80 86 94 104 118 119 123 125 164 165 171 194 213 229 257 261 265 269 271 280 281 284 295 305 315 317 336 337 343 350 351 356 359 368.

Collin, Gerda. VII 94.

Collin, Gottlieb, kammerassessor, grosserer. VII 58.

Collin, Henriette d.y., g.m. Edvard C. I 13. VI 225. VII 94 127 191 244 252 261 262 273 280 281 286 287 289-291 295-297 305 317 318 343 348 359 366 368 370 375 376 386.

Collin, Henriette d.æ., g.m. Jonas Collin d.æ. VII 29.

Collin, Hjalmar, landmand, senere journalist. VII 58.

Collin, Ingeborg Mimi (Vulle), datter af Edvard C. VII 127.

Collin, Jonas d.y., zoolog, søn af Edvard C. VI 198. VII 2 261 262 265 274 277 278 351 360.

Collin, Jonas d.æ. I 190. IV 160. VI 11. VII 26 30 58 59 65 72 89 114 130 150 244 246 253 262 270 287 302.

Collin, Louise, datter af Jonas C. d.æ., g. 1840 m. W. Lind. VII 33 56 79 133 229.

Collin, Theodor, læge. VII 63 213 307.

Collin, Lund, se Lundh.

Columbus, Christoffer, ital. opdagelsesrejsende. II 260. III 57. IV 61 115. VII 153 182 240 258 259.

Conradsen, Harald, billedhugger og medaljør. VI 30.

Corday, Charlotte, fr. V 72. VII 335.

Cortez, Fernando, sp. hærfører. II 260. VII 153.

Cæsar, Gaius Julius, rom. statsmand, feltherre og forfatter. VII 155.

Dabchelim, indisk konge. VII 257f.

Daguerre, L.J.M., fr. maler og opfinder. VII 51.

Dahl, Johan Christian, no. maler. VII 297.

Dahlén, Carl, solodanser. VII 371.

Dahlén, Caroline Dorothea og Sophie Christine, døtre af C.D. VII 371.

Dahlstrøm, Frederik, cand.jur., senere stiftamtmand. VII 74 75 356.

Dal, Erik, bibliotekar, senere DSL.s administrator. I 11. II 153. VI IX x 57. VII 10 12 13 15 32 124 316.

411

Dal, Estrid, g.m. E.D. 114. V 9. VI IX x 53. VII 32.

Dalai-Lama, religiøst overhoved. I 228. II 193. VII 78.

Dalila, bib. V 246.

Danneskiold-Samsøe, Chr., greve. VII 87.

Dante Alighieri, ital. digter. IV 18 19. VII 227 303.

Danvig, Birgitte, f. Swane. VII 7.

Darwin, Charles, eng. naturforsker. VII 257.

Daumer, ty. professor. VII 213.

David, bib. konge. III 119 195. IV 15. V 246. VII 155 199 226 384.

David, C.N., politiker, nationaløkonom. VII 69.

Davidsen, Jacob, journalist og forfatter. VII 73 249 290 303.

Decius, rom. kejser. VII 245.

Delbanco, Georg Christian, søn af O.H.D., præst. VII 323.

Delbanco, O.H., musikhandler og boghandler. VI 73. VII 164 168 273 313 323 364.

Delbanco, Pauline, f. Plätzer, g.m. O.H.D. VII 323.

Desnoyers, Louis, fr. tegner. VII 152.

(Fra) Diavolo (egl. Michele Pezza), ital. røverhøvding. IV 41. VII 319.

Dickens, Charles, eng. forfatter. V 218. VI 19 27 161 177 196. VII 120 173 180 191 246 334 378.

Dickens, Walter Landor, officer, søn af C.D. VII 174.

Dinesen, A.W., officer og godsejer. VII 81.

Dietrichson, Lorenz, no. litteratur- og kunsthistoriker. VI 202.

von Dittersdorf, C-, ty. komponist. VII 63.

Domitianus, Titus Flavius, rom. kejser. VII 275.

Drachmann, A.G., bibliotekar. VII 172.

Drewsen, A.L., politiassessor. VI XI 23 216. VII 246 253 255 259 277 279 281 301 302 310 311 315 348 366 373 377.

Drewsen, Einar, assistent i Nationalbanken. VII 335 363 371.

Drewsen, Ingeborg, f. Collin, datter af Jonas Collin d.æ. VII 59 89 124 277 302 315 370.

Drewsen, Jonna, se Stampe, Jonna.

Drewsen, Louise, f. Collin, datter af Edvard Collin. VI 112, 113 114.

Drewsen, Michael, papirfabrikant m.m. VI 26. VII 152 164 346.

Drewsen, Viggo, embedsmand og filosofisk forfatter. VII 155 156 277 279 335 363.

Dreyer, Kirsten, litteraturhistoriker VII XII.

Drud, Hans, daglejer. VII 293.

Duekilde, Anne, ordbogsleder. VI 49 84.

Dunlop, Agnes, selskabsdame. VII 253.

Duport, Paul, fr. vaudevilleforfatter. VII 274.

Duval, Alexandre, fr. dramatiker. VII 303.

Dyre, Palle, adelsmand. V 97 98 102. VII 341.

Dyveke, Christian II.s elskerinde. V 19 54 199 201. VII 309 327 372.

Daa, Anna Dorthea (identisk med Ide Dorthe D.). III 104 105 107 109 110 111 112. VII 195.

Daa, Claus, rigsadmiral. VII 195.

Daa, Ide Dorte. III 104 106 107 109 110 111. VII 195.

Daa, Johanne Cathrine. III 104 107 109 110. VII 195.

Daa, Valdemar, adelsmand, alkymist. III 104 105 106 107 108 109 110 111 112. IV 185. VI 13 16. VII 194 195 243 282 339.

Edgeworth, Maria, eng. forfatterinde. VII 200.

Egede, Hans, missionær. II 100. V 62. VII 108 331.

412

Ehrenberg, C. G., ty. naturforsker. VII 123.

Eisendecher, Wilhelm von, minister, og familie. VII 114.

Eivind Skaldespiller, norsk skjald. IV 114. VII 257.

Elberling, C.W., filolog, rektor. VI 147.

Elias, bib. IV 18. VII 228.

Elisabeth, den hellige, landgrevinde af Thüringen. III 39 43. VI 15. VII 175 177.

Elisabeth, g.m. Christian II. V 55 64. VII 327.

Elisabeth, datter af kong Hans, g.m. Joakim I af Brandenburg. V 54 56. VII 326f.

Elisabeth I, eng. dronning. IV 116.

Ellekilde, Hans, folkemindeforsker. VII 193 198 202 295 368.

Emerson, Ralph Waldo, amerikansk filosof og forfatter. IV 115.

Engelstoft, C.T., biskop. VI 212. VII 322.

Erik 1. Ejegod, konge. III 100. VII 193.

Erik 5. Klipping, konge. VII 195.

Erik 7. af Pommern, konge. V 53. VII 326.

Eriksen, Gudrun, forfatterinde. VII 84.

Erlandsen, Jacob, ærkebiskop. V 52. VII 325.

Ernst, Heinrich W., østrigsk violinvirtuos. VI 17. VII 211.

Erslew, Thomas Hansen, litterær- og personalhistoriker. I 22.

Esau, bib. profet. V 20.

Eschricht, D.F., anatom og fysiolog. VII 123 213 256.

Ester, bib. dronning. I 198 199. VII 67.

Eva, bib. I 141 149 150. III 122. IV 50. V 149 152 207. VI 213. VII 270.

Ewald, Johannes, digter. V 64 179. VI 31 111. VII 38 75 201 241 332 353.

Faber, Peter, telegrafdirektør og forfatter. VII 288.

Fabris, Friedrich, ty. præst. VII 256.

Feilberg, H. F., sprog- og folkemindeforsker. VII 21 187 220 314.

Fenger, Johannes Ferdinand, præst, Hc.theol. VII 230 231.

Fenger, C.E., læge og politiker. VII 335.

Fenger, Henning, litteraturhistoriker. VII 79.

Ferdinand af Aragonien, sp. konge. VII 240.

Fibiger, Ilia, filantrop, forfatterinde. VI 187.

Fibiger, Mathilde, forfatterinde. VII 169.

Fiedler, Frederik Christian, justitsråd, godsejer. VII 281.

Fiedler, Thora, g.m. Carl Bagger. VII 281.

Firdausi, persisk digter. IV 60 114. VII 239 257 308.

Flamand, L.J., litterat. VII 323 324 325 326 327 331.

Flinch, A.C.F., xylograf. II 307. VI 9. VII 13 124 166.

Fløistrup, Niels, bogbindermester. VI XI.

Fogtdal, Palle, forlægger. VII 29.

Forchhammer, G., professor i mineralogi og geognosi. VII 356.

Fouqué, Fr. de la Motte, ty. digter. VI 135. VII 37.

Frederik, danske konger:

Frederik I. V 55 56. VII 327.

Frederik II. I 191. VII 65 241.

Frederik III. III 105 106. V 59 60 61 99. VII 141 163 196 329 330.

Frederik IV. V 62 63. VII 206 331 341 387.

Frederik V. V 64. VII 332.

Frederik VI. II 100 173. III 140. V 64 194 195. VI 226. VII 28 62 85 108 131 206 332 356 371 372.

Frederik VII. VII 145 168 184 256.

413

Frederik II, den Store, konge af Preussen. V 237. VII 382.

Frederik Barbarossa, ty.-rom. kejser. VI 8.

Friis, Christian, kansler. VII 209.

Friis, Finn T.B., kontorchef. VII 263.

Friis, Johan, kansler. V 57. VII 195 328.

Friis, Oluf, litteraturhistoriker. VII 353.

Friis, F.R., litterat. VI 60 62.

Frijs, Thyra Krag-Juel-Vind, f. Haffner, lensgrevinde. V 85.

Frølich, Lorenz, maler og illustrator. I 9. II 171. III 6. IV IX 7. V 7 112 115. VI 2 14 26 75 80 221 222 229 230. VII 12 14.

Frølund, Frederik, lærer, forfatter og politiker. II 153. VII 12 124.

Fuiren, Marie, g.m. Hans Svane. V 61. VII 330.

Fulton, Robert, amerikansk opfinder. IV 62. VII 241.

Gad, Tue, forskningsbibliotekar. I 5. V 8.

Gad, P.C. Stenersen, biskop. VI 35. VII 380.

Gade, Ludwig, balletdanser og -dirigent. VII 305.

Gade, Niels W., komponist. VI 211. VII 318 319.

Gajus Flaminius, rom. feltherre. VII 80.

Galathea, kypriotisk sagnfigur. III 166 167. VII 214.

Galilei, Galileo, ital. naturforsker. IV 18 19 61. VII 228 240.

Galland, Antoine, fr. arkæolog og orientalist. VII 20.

Galschiøt, M., forfatter, redaktør. VI 185.

Galster, Georg, numismatiker, museumsoverinspektør. VII 198.

Gambaruk, da. sagnfigur. VII 221f.

Gambetta, Léon, fr. statsmand. VII 348.

Gamby, Erik, sv. forlægger. II 41.

Garde, Annelise, grafolog. VII 8.

Garibaldi, Giuseppe, ital. frihedshelt. IV 115. VII 258.

Garnerin, Jacques, fr. opfinder og luftskipper. VII 349.

Gaskell, Philip, eng. boghistoriker. VI 52 60 61.

Geijer, Erik Gustav, sv. digter. VII 233.

Geleff, Poul, politiker. VI 226.

Gellert, Chr. Fürchtegott, ty. digter. V 23, VII 311.

Genlis, Stephanie Félicité de, fr. forfatterinde. VII 200.

Georg III, eng. konge. VII 332.

Gerson, Julius Chr., forfatter, redaktør. II 204 288. IV 50. VI 6 140 160 164. VII 3 12 133 161 198 234.

Gerstenberg, Heinrich Wilhelm von, ty. digter. VII 303.

Gessler, Herman, schweizisk sagnfigur. V 128 246. VII 267.

Gigas, Emil, litteraturhistoriker. VII 62 172 388.

Gioia, Gaetano, ital. koreograf. VII 149.

Giødwad, J.F., redaktør. VI 143.

Gjørup, Michael, bladudgiver. VI 214.

Glahder, Jørgen, filolog. III 7.

Glassbrenner, Adolf, ty. forfatter. VI 167.

Glob, Jens. IV 204 206. VII 287 288.

Glob, Oluf, biskop. IV 203 204 206. VII 288.

Glob, Povl, VII 288.

Gluck, Christoph Willibald, ty. komponist. IV 114. VII 257.

Goethe, Johann Wolfgang von, ty. digter. I 189. II 241 260, VII 65 68 94 147 153 207 217 311.

Goethe, Walter von, sønnesøn af J.W.G., ty. komponist. VII 174.

Goff, Frederick R., amer, bibliotekar. V 8.

Goldkette, mekanikus. VII 372.

414

Goldschmidt, M.A., digter. VI 160 161 173 174 176 178 179 190 210 220 225. VII 190 315.

Goldschmidt, Otto, ty. komponist og pianist. VII 154.

Gotfred of Bouillon, hertug af Nedrelothringen, korsfarer. VII 155.

Gotfred af Ghemen (van Ghemen), Kbh.s første bogtrykker 1493. I 218. II 183. V 54. VII 73 326.

Gottschalk, Friedrich, udgiver af ty. folkesagn. V 225. VII 380.

Gozzi, Carlo, ital. dramatiker. I 201. VI 142. VII 68 152.

Grahn, Lucile, balletdanserinde. VI 136. VII 44.

Granberg, Victor, sv. ballonskipper. VII 174 175 252.

Grétry, A-E.M., belgisk komponist. V 64. VII 332.

Griffenfeld, Peder, statsmand. IV 61f. V 62. VII 241 330.

Grimm, Jakob og Wilh., ty. filologer og folklorister. V 204. VI 131. VII 20 22 23 24 26 31 34 64 94 95 97 102 128 140 165 250 251 308.

Grimm, Hermann, ty. forfatter. VII 26.

Groth, Klaus, ty. digter. VI 180 183.

Grubbe, ridder. V 94.

Grubbe, Erik, adelsmand. V 94 95 96 97. VII 341.

Grubbe, Marie, adelsdame. V 94 95 96 97 98 99 100 101 102. VI 27 28 218 220. VII 339 340 341.

Grundtvig, N.F.S., digter og præst. V 61 65. VI 76. VII 207 235 322 324 333 247.

Grundtvig, Sv., folklorist og filolog. VI 70 80 88. VII 20 23 35 62 94 96 150 162 191 202 248 317.

Grün, Anastasius (pseud. for A.A. Auersperg), ty. digter. IV 46. VII 233 234.

Gustav Wasa, sv. konge. V 75. VI 191. VII 336.

Gyldenløve, Ulrik Chr., officer. V 62. VI 27. VII 331.

Gyldenløve, Ulrik Frederik, greve, statholder i Norge. V 95 96 102. VII 341.

Gyldenstjerne, Prebjørn, fejl for Predbjørn Podebusk. III 178.

Gyllembourg, Thomasine, forfatterinde. II 106. VI 8. VII 21 32 54 63 73 91 200 235.

Gynther, Fr. Chr., maskinmester. VII 146.

Gøye, Mogens, rigshofmester. VII 327.

Hading, sagnkonge. VII 187.

Hagbart, sagnfigur. III 141. VII 207.

Hailbronner, Karl von, bayrisk generalløjtnant og forfatter. VII 229 230 232.

Hall, C.C., politiker. VI 198. VII 356.

Halm, Friedrich (pseud. for E.T. von Münch-Bellinghausen), ty. digter. VII 269.

Halvdan, sagnkonge. VII 207.

Haman, persisk førsteminister, bib. I 199. VII 67.

Hambro.J., bankier. VII 126.

Hammerich, L.L., germanist. VII 1.

Hanck, Henriette, forfatterinde. VI 131 132 135 136 138 139 145 210. VII 19 27 34 37 40 42 43 47 51 53 54 56 59 60 61 62 63 71 74 75 76 81 107 117 185 210 229 234 255 259 307.

Hannibal, karthagisk feltherre. I 236. II 201. VII 80.

Hans, konge. I 213 214 218. II 178 179 183. V 54 56. VI 146. VII 71 72.

Hansen, Anders (Traes), A.s farfader. VII 34 108 370.

Hansen, Birgit, cand.mag. VII 196.

Hansen, David Julius, teaterdirektør, »Alhambra«. IV 216.

Hansen, Mads, digter og landmand. V 145. VII 14 357 358.

415

Hansen, Peter, journalist, forfatter og oversætter. VI 207 227. VII 3.

Hansen, Poul, rådmand. VII 282.

Hansen, V., sætter. VI 58.

Hansen, Aage, filolog. VI 100 101 104 108 109.

Hanssen, Nis, teolog. VII 281.

Harald Blåtand, konge. VII 188.

Harald Hildetand, konge. VII 187.

Harley, amer, xylograf. VII 15.

Harpestreng, Henrik, læge. V 53. VII 326.

Hartmann, Emil, komponist. VI 30.

Hartmann, Emma, g.m. J.P.E.H. VII 122.

Hartmann, Johan Ernst, musiker og komponist. V 64. VI 11. VII 332.

Hartmann, J.P.E., komponist. III 102. VI 9 11 16 225. VII 90 92 118 122 314 315 355 356 359.

Hartmann, Margrethe Elisabeth, g.m. J.E.H. VI 11.

Hartmann, Maria, datter af J. P. E. H. VI 9. VII 122.

Hartwig, Georg, forfatter. VII 363.

Hase, Oluf, adelsmand. IV 205 206. VII 288.

Hassø, Arthur G., arkivar. VII 209.

Haste, P.H., forfatter. VII 353.

Hauch, Carsten, digter. VI 125 127 128 132 134 152 153 155 156 158 162 165 169 187 191 202 216 219. VII 20 25 116 143 180 234 241 256 388.

Hauch, Luise Albertine, datter af C. H. VII 234.

Hauch, William, søn af C. H., telegrafist. VI 132.

Hauser, Caspar, ty. hittebarn. III 162. VII 213.

Hausmann (jvf. Dagbøger VIII 107). V 83.

Hector, trojansk sagnhelt. VII 155.

Hedegaard, E.O.A., officer, historiker. VII 106 359.

Hegermann-Lindencrone, Louise, forfatterinde. VI 29.

Heiberg. A.C. L., præst, historiker. VII 328.

Heiberg, Johan Ludvig, digter og kritiker. I 218. II 106 183. VI 8 95 133 139 143 146 147. VII 47 51 62 64 66 69 73 79 88 99 107 115 133 138 141 146 181 182 207 210 212 230 241 273 289 290 303 314 323.

Heiberg, Johanne Luise, skuespillerinde, forfatterinde. I 112 114. VI 6 30. VII 53 62 64 78 101 107 143 155 283.

Heimann, Sara, tjenestepige. VII 242.

Heine, Heinrich, ty. digter. IV 114. VII 72 141 173 256 257 265.

Heinke, Clara, ty. portrætmalerinde. VII 266.

Helge, sagnkonge. VII 207.

Helgesen, Hans, officer. VII 204.

Hellig-Anders, præst. III 142. VII 208.

Hellinga, Wytze, holl.-eng. bibliotekar. VI 52 61.

Helmuth. VII 64.

Helveg, Ludvig, kirkehistoriker. VI 140.

Hempel, Søren, boghandler, kancelliråd. VI 145.

Henneberg, H.C, xylograf. II 153. VII 12.

Henrichsen, Anne Elisabeth, f. Basse, A.s plejesøster. VII 94.

Henrik (Henry) IV, eng. konge. VII 326.

Henrik IV, fr. konge. V 72. VII 335.

Henriques, Marie, datter af T. og M.R.H., senere malerinde. VII 361 362.

Henriques, Martin R., vekselmægler. VII 246 335 356 361 367 370.

Henriques, Therese, g.m. Martin R. H. VII 280 301 335 340 348 356 361 367 370 376 377.

Henselt, Adolf, ty. pianist og komponist. VII 211.

416

Herder, Johann Gottfried, ty. digter. VII 128.

Herman, landgreve af Thüringen. VII 177.

Hermansen, Christen, teolog. VII 205.

Herodot, gr. historiker. VII 235 353.

Herschel, J.W.F., eng. astronom. VII 76.

Hersholt, Jean, da.-amer, skuespiller og H.C.A.-samler. V 7 8 115 122 148 161 170 180 193 204 213 247 254.

Hertel, Hans, litteratursociolog. VI 190. VII 160.

Hertz, Henrik, digter. II 79. VI 8 140 157. VII 112 137 138 183 184 185 199 259 299 386.

Hierta, frøknerne. VII 274.

Hierta, Vilhelmine, f. Froding, g.m. Lars Johan H. VII 274.

Hjort, Anna Elisabeth, lærerinde. VII 224.

Hjort, V.K., biskop, forfatter. VII 353.

Hjorth, Poul Lindegård, filolog. VI 49.

Hoffmann, Carl, ty. forlagsboghandler. IV 114.

Hoffmann, E.Th.A., ty. digter. VI 128 130 170. VII 28 29 31 36 39 77 79 93 105 118 124 133 171 199 244 309 368.

Hoffmeyer, ty. VII 8.

Hofman Bang, N., godsejer. VII 95 123.

Hogarth, William, eng. maler. VI 141. VII 66.

Holberg, Ludvig, forfatter, komediedigter. I 218. II 101 127 183. III 125 141 144. IV 115. V 63 64 98 99 100 101 102. VI 27 94 219. VII XI 24 41 43 58 72 73 74 108 116 126 151 201 207 216 221 241 258 278 303 323 326 328 332 339 340 341 342.

Holger Danske, sagnhelt. II 98 99 100 101 102. IV 87 184 186 210. VII 77 106ff 250 281 301.

Holmboe, C.A., norsk orientalist. VII 258.

Holst, H.R, digter og redaktør. V 123 154. VI 49 214 224 229 230. VII 14 15 27 145 350 360.

Holst, Wilhelm, skuespiller. VII 62.

Holstein-Holsteinborg, Ludvig, lensgreve, politiker. VII 320.

Holstein, Mimi, f. Zahrtmann, lensgrevinde. IV 205. V 71. VII 180 285 294 296 317 320 365 366 374 377.

Holstein, Wilhelmine Julie, f. Reventlow, enkegrevinde. VII 294 296.

Holsten-Charisius, A.C., baron. VII 86.

Homer, gr. digter. IV 43 44 45 60, VII 232 239.

Horats, rom. digter. VI 145. VII 381.

Horik, konge. VII 188.

Home, Richard H., medarb. for Ch. Dickens. VII 246.

Hornemann, J.W., botaniker. VII 29 64 302.

Hosemann, Th., ty. maler og illustrafor. VI 10.

Hostrup, Jens Chr., digter og præst. VI 5 156.

Houghton, Henry O., amer, forlagsboghandler. VII 385.

Hovrnann, Flemming, litteraturhistoriker. VI x 49.

Hroar, sagnkonge. II 127 128. III 141. VII 116 207.

Hude, Elisabeth, litteraturhistoriker. VII 21 54 283.

Huitfeldt, Arild, historieskriver. V 56. VII 241 326.

Huitfeldt, Ivar, søofficer. II 100. V 62. VII 108 331.

Hultmann, Fritz, skuespiller. VI 114.

Hurd, Melanchton, amer, forlagsboghandler. VII 385.

Hviid, Chr., skuespiller. VI 198 202.

Høedt, F.L., skuespiller. VI 29 225. VII 359 384 385.

417

Høeg, Kay, assurandør, H.C.A.-samler. II 204.

Høeg, Rigmor, g.m. K. H. II 9 204. Høeg, Tage, litteraturhistoriker. VII 46 76 94 133 134 299 368.

Høegh-Guldberg, Chr., oberst. VII 3 47.

Høegh-Guldberg, Fr., digter. II 40. VI 7. VII 385.

Høst, Joh. Nik., tidsskriftredaktør. VI 124 125.

Høybye, Poul, romanist. VII 9 10 11 20 53 357.

Høyen N. L., kunsthistoriker. VII 179.

Høyer, Oline Petrea, avlsforvalterdatter. VII 294.

Ibsen, Henrik, no. forfatter. VI 26 112.

Iffland, August Wilhelm, ty. skuespiller og dramatiker. IV 114.

Ignatius, ty. munk. VII 276.

Immermann, Karl, ty. digter. VII 177.

Ingemann, B.S., digter. III 142. V 57. VI 61 68 125 127 128 129 133 136 137 139 143 152 153 155 165 168 169 176 179 186 191 192 196 197 210 221. VII 19 27 37 38 39 40 44 54 75 76 82 85 87 91 93 95 99 101 102 103 107 112 114 116 130 131 143 150 154 171 173 175 176 178 183 184 190 191 206 207 208 214 215 217 226 236 250 261 262 273 274 279 328 365.

Ingemann, Lucie, f. Mandix, g.m. B.S.I. VI 139 143 153 197 211. VII 171 262.

Ipsen, Cecilia, husholderske på Glorup. VII 148.

Ipsen, H., oversætter. VII 81.

Isak, bib. V 243. VII 383.

Isolde, keltisk sagnfigur. III 39. VII 177.

Iversen, Chr. H., bogtrykker, avisudgiver. VI 144 145. VII 95 161.

Iversen, Kirstine Marie, udgiver af Fyens Avis. VI 133. VII 117.

Irving, Washington, amer, forfatter. VII 45 50 256.

Iversdatter, Maren Juel, g.m. Erik Grubbe. V 94 95. VII 341.

Jacobsen, Herman, ty. adressat. VII 6.

Jacobsen, J.C., brygger. VII 176 356.

Jakob, bib. I 150. V 20. VII 155.

Jacobsen, J.P., forfatter. VI 83.

Jacobsen, Lis, filolog. VII XIII.

Jansen, F.J. Billeskov, litteraturhistoriker. VI IX 49. VII 216 341 342 377.

Jantzen, Johanne Marie, f. Libensche. VII 368 369.

Jarmerick, sagnkonge. VII 188.

Jason, gr. sagnhelt. VII 355.

Jeanne d'Arc, fr. helgen og nationalheltinde. III 61. IV 61. V 25 72. VII 240 241 312 335.

Jensen, Anker, lektor. VI 71 104 111 113 117.

Jensen, C.A., maler. VII 204.

Jensen, Esbern, fader til Peder Palladius. VII 328.

Jensen, Niels Martin, stud.mag., senere musikhistoriker. I 14. V 9. VI IX.

Jerichau, Jens Adolf, billedhugger. VII 355.

Jerichau Baumann, Elisabeth, malerinde. VI 211. VII 323 354.

Jerusalems Skomager, jød. sagnfigur. IV 248. VII 300.

Jesus. I 193. II 52 75 76 227 231 312. III 28 55 76 79 83 86 87 111 128 170 175 181 191. IV 16 17 23 25 36 66 133. V 23 150. VI 210. VII 137 188 224 227 231 232 239 242 276 277 300 311 369.

Joakim I, markgreve af Brandenburg. VII 326.

Joel, bib. profet. III 135.

418

Johan »den Milde« af Holsten, greve. VII 325.

Johannes, apostel. IV 16 23.

Johannes Døberen, bib. IV 66. VII 256.

Johansen, Steen, forskningsbibliotekar. VI 170. VII 1.

Jon Præst, asiatisk sagnkonge. IV 87. VII 250.

Jonas, bib. II 283. VII 158.

Josef, bib. II 286. IV 254. VII 160 303.

Josva, bib. hærfører. VII 155.

(Don) Juan, Manuel, sp. prins og forfatter. I 19. VI 4. VII 40.

Judas Maccabæus, bib. hærfører. VII 155.

Juliane Sophie, prinsesse. VII 298.

Juul, Chr., redaktør. VI 152.

Juul, Agnes og Sophie Sehestedt. VII 386.

Jurgensen, Marcus, toldforvalter. VII 244.

Jurgensen, Urban, hofurmager. VII 244.

Jørgensen, Henriette, skuespillerinde. VI 29.

Jørgensen, Jørgen. VII 353.

Jørgensen, Aage, litteraturhistoriker. VII XI.

Kalby, sætter. VI 58.

Kalidasa, indisk digter og dramatiker. IV 115.

Kall-Rasmussen, M.N., historiker. VII 339.

Kambyses, persisk konge. VII 353.

Kamp, Jens, folklorist. VII 162.

Karker, Allan, filolog. VII 260.

Karl den Store, ty.-rom. kejser. II 260. VII 153 155.

Karl 10. Gustav, sv. konge. V 60. VII 330.

Karup, W.J., lærer m.m. VI 60 62.

Kaulbach, Wilhelm von, ty. maler. VI 7.

Kehler.Jon, cand.mag. VII 348 359.

Keilhau, B.M., no. geolog. VII 48 49 50 96 97 169.

Kerr, Caroline, f. Schlegel. VII 334.

Kielberg, Esther, cand.phil. VI x.

Kierkegaard, Peter Christian, biskop, broder til Søren K. VII 287.

Kierkegaard, Søren, forfatter. VI 47 84 170. VII 79 278 293.

Kingo, Thomas, biskop og salmedigter. V 61. VII 330.

(Liden) Kirsten, Valdemar I's søster. VII 102.

Kiær (Kjær), Knud, missionær. VII 169.

Kjærbølling, Niels, ornitolog. VII 185 189 190 196.

Klein, Louis, bogtrykker. VII 352.

Kletke, Hermann, ty. journalist, lyriker og eventyrdigter. VII 4.

Klopstock, F.G., ty. digter. VII 311.

Knigge, Adolph Freiherr von, ty. forfatter. V 199 201. VII 372 373.

Knud 1. den Store, konge. II 99. VII 108 144 259.

Knud 2. den Hellige, konge. III 99 100. V 128 245. VII 193 353 384.

Knudsen, H.C., skuespiller. VII 204.

Kobell, Franz von, ty. dialektdigter og mineralog. VI 21. VII 263 264.

Koch, Ida, f. Wulff, g.m. arkitekten Jørgen Hansen Koch. VII 322 334 359.

Kock, Paul de, fr. forfatter. IV 190. VII 283.

Kofod, Else Marie, folkemindeforsker. VII 20 23 34 44 62 162 248.

Kofoed, Niels, litteraturhistoriker. VII 305.

Kohl, Johann Georg, ty. geograf og rejsende. VII 262 264 265 266 267 272.

Kok, Laurids, præst, sprogmand og digter. VII 281.

Kopernikus, Nicolaus, polsk astronom. VII 228.

Kotzebue, August von, ty. dramatiker. IV 114. VII 309.

419

Kragh, Jens Theodor, præst. VII 374.

Kretzschmar, Ed., ty. xylograf. II 170 276.

Kristensen, Evald Tang, folkemindesamler. VII 31 55 91 361 362. Knauer, Ferdinand, ty. komponist. VII 38.

Kristensen, Lena. VII 207.

Kristus, se Jesus.

Krogh, Torben, teaterhistoriker. VII 138 201.

Krohn, Mario, kunsthistoriker. VII 9.

Krohn, Pietro, tegner. IV 7. V 70. VI 213.

Kroman, Erik, overarkivar. II 9.

Kruse, Else, g.m. Valdemar Daa. III 104 105. VII 195 196.

Kuhlau, Fr., komponist. VII 314.

Kullberg, Axel, sv. forlægger. III 152. VII 13 211.

Kuntze, Eduard, ty.-amer. billedhugger. VII 339.

Kunzen, F.L.Æ., ty.-da. komponist. VII 303.

Küchler, Albert, maler. VII 275 276.

Kühie, Sejer, personalhistoriker. VII 236.

König, W.F., sætter. VI 59.

Kaalund, H.V., digter. II 204. VI 6. VII 12 133 198.

Lafontaine, Jean de, fr. fabeldigter. VII 381 388.

Langballe, Carl, foredragsholder, forfatter. VII 236.

Langbein, A.F.E., ty. forfatter. VII 375.

Lange, Johan, botaniker og sprogmand. VII 302.

Lange, Thomas, forfatter. VII 367.

Langemargrethe, egl. Anna Margrethe Sørensdatter. III 187. VII 220.

Langgaard, J.P., mekaniker. VII 78.

Langsted, Jørn, teaterhistoriker. VII 381.

Larsen, Henning Valeur, bibliotekar. VII 174.

Larsen, Johannes, maler. V 251.

Larsen, Svend, museumsdirektør. I 5. VII 81 94 98 121 242 293 368.

Larsen, Thøger, digter. VII 178.

Laub, Otto, biskop i Viborg, med døtre J.J. og L.M.L. VII 224.

Laufer, Roger, fr. boghistoriker. VI 52 81 119.

Lauritzen, F.L., præst. VII 104.

Lavater, Johann Kaspar, schweizisk teolog. VII 143.

Lazarus, M., bogtrykker. VI 60 62.

Lehmann, Edvard, maler. II 204. VII 12.

Lehmann, Edvard, religionshistoriker. VII 53.

Lehmann, Orla, embedsmand og politiker. VI 133. VII 356.

Lenau, Nicolaus (pseud. for N.F. Niembsch), ty. digter. VI 7. VII 233.

Leonard, Hubert, belgisk violinvirtuos. VI 17. VII 211.

Leth, Hendrik de, godsejer. VII 221.

Letur, fr. faldskærmsudspringer. VII 349.

Levetzau, Joachim Godske, hofmarskal, direktør for Det kgl. Teater. VII 160.

Levin, Israel, litterat, sprogmand. VI 83 94 105 114 170.

Levy, S.F., sætter. VI 59.

Lohrli, Anne. VII 246.

Lie, Jonas, no. forfatter. VI 26.

Liffman, J.W., sv. forlægger. VI 131.

Lind, Jens, botaniker. VII 126.

Lind, J.W., auditør. VII 79 229.

Lind, Jenny, sv. sangerinde. VI 154. VII 83 84 85 94 154 155 181.

Lindberg, J.Chr., præst. VII 236.

Lindencrone, Johan Frederik, kammerherre, oversætter. VII 98 184.

Linné, Carl von, sv. botaniker. II 260, VII 153 160.

420

Listov, Chr. R.S., rektor, tit. professor. VII 302.

Liszt, Franz, ungarsk komponist og pianist. VII 177 211 229.

Liunge, A.P., litterat. VI 123.

Livia Drusilla, rom. kejserinde, g.m. Augustus. VII 275.

Livingstone, David, eng. opdagelsesrejsende, missionær. IV 115. VII 348 361.

Livingstone, Mary, datter af D. L. VII 348.

Lobedanz, Edmund, ty. forfatter. VI 30. VII 127.

Lohmann, Maren, oldfrue. VII 98.

Lohmeyer, Charles B., lærer, ingeniør og oversætter. VII 120 122 125 126 128.

Londemann, Gert, skuespiller. V 64. VII 332.

Longfellow, H.W., amer, digter. VII 190 259.

Lorck, Carl B., da.-ty. forlagsboghandler. VI 10 11 71 72. VII 110 111 112 114 118 135 148 149 151 153 159 160 161 162 164 167 233 388.

Lorentzen, C.A., portrætmaler. VII 205.

Lormian, fr. forfatter. VII 303.

Lose, C.C., forlagsboghandler, musikhandler. VII 316.

Louise af Storbritannien, g.m. Frederik V. V 64. VII 332.

Louise af Hessen-Kassel, g.m. Christian IX. VII 313.

Ludvig IV, landgreve af Thuringen. VII 177.

Ludvig XI, fr. konge. IV 249. VII 36 300.

Ludvig XIV, fr. konge. VII 84.

Lund, Allan, VII 230.

Lund, Axelline, forfatterinde. VII 315.

Lund, H.C.A., historiker. VII 200.

Lund, Henrik, læge. VII 292.

Lund, Jens Chr., sætter. VI 59.

Lund, Jens Peter, tegner. II 228 295. VII 12.

Lund, Troels, teatermaler. VII 47.

Lundbye, J.Th.. maler. II 153. VII 12 124.

Lundbæk, Knud, læge. VII 50.

Lundh, Jonas Collin, officer. VII 370.

Luno, Blanco, bogtrykker. I 18 22 52 86 114 116 212. II 12 14 104 106 170 216 244 276. III 10 12 62 148. IV 7 8 12 68 70. V 70 92 122 178. VI 54 56 57 59. VII 71.

Luno, Charlotte, g.m. B. L. VI 58.

Luther, Martin, ty. kirkereformator. II 260. V 17 57 59. VII 153 309 328.

Lykke, Jørgen, adelsmand. VII 342.

Lykke, Kaj, fejl for Jørgen L. V 101.

Lykke, Kaj, adelsmand. V 59. VII 329 342.

Lytton Bulwer, E., eng. forfatter. VII 35 123 124.

Læssøe, Frederik, officer. III 125. VI 146. VII 71 74 75 201 223.

Læssøe, Ludvig, kopist, senere museumsinspektør. VII 78 123.

Læssøe, Niels Frederik, havnekontrollør. VII 210.

Læssøe, Signe. III 62. VI 15 132 143 158 159 161 164 176 179 182 186 192 196 197 198 208 210 216. VII 39 52 59 78 88 115 194 201 210 222 249.

Læssøe, Thorald, maler. VI 30. VII 363 367.

Læssøe, Viggo, præst. VI 164 183.

Løvenørn, Poul Vendelbo, officer og statsmand. V 255 256. VI 41 42. VII 387.

Laage-Petersen, Holger, grosserer, H.C.A.-samler. II 15 125 153 276 317. IV 9 12 259. V 46 123 136. VII 114 202 212.

Mac Adam, John L., eng. ingeniør. VII 268.

McClure, Robert, eng. søofficer og polarforsker. VII 170.

421

Machiavelli, Niccolò, ital. historiker, statsmand og filosof. IV 18 19. VII 227.

Macpherson, James, skotsk oversætter og digter. VII 314.

Mads, efternavn ukendt, præst. V 101.

Madsen, Frederik, skuespiller. VI 29.

Madvig, J.N., filolog, politiker. IV 117. VI 70.

Magnus, J.C, litterat. VI 216.

Magnusen, Finn (Finnur Magnússon), isl. oldforsker. VII 185 189.

Mahmud, persisk sultan. VII 239.

Mailáth, ungarsk eventyrudgiver. VII 226.

Mainberger, Karl, ty. forfatter. VII 155.

Mantzius, Kristian, skuespiller. VI 20 29 211.

Marahrens, Aug., ty. bogtrykker. VI 60.

Marat, Jean Paul, fr. revolutionspolitiker. VII 335.

Mardochæus (Mordokaj), bib., Esters fætter. I 199.

Margrethe I, dronning. II 99. III 141. VII 108 207.

Margrethe af Valois, fr. dronning. VII 335.

Maria, Jesu moder. III 36 181 191 192. IV 16 23 25 28 40. V 82 260. VII 199 222.

Marie Sophie Frederikke, g. m. Frederik VI. II 173. V 195. VII 131.

Mark, irsk sagnkonge. VII 177.

Marmier, Xavier, fr. forfatter. VII 72 75.

Marryat, Frederick, eng. forfatter. VII 81.

Martensen, Hans, biskop, VII 205. (St.) Martin af Tours, fr. helgen. VII 214.

Mary Bohun, eng. dronning, g.m. Henrik IV. VII 326.

Mathiesen, Hans, gartner. VII 116.

Matthiessen, Hugo, museumsinspektør. VII 198.

Mau, J.C.E.Th., præst, ordsprogsudgiver. VII 151 172 198 214 220 221 388.

Maximilian II, konge af Bayern. VII 263.

K.A. Mayer, ty. forfatter. VI 32.

Maedler, J.H. von, russisk astronom. I 222. II 187. VII 76.

Mecklenburg-Strelitz, Mariane af, prinsesse, g.m. Frederik (VII). VII 184.

Medici, Cosimo I de, ital. storhertug. VII 226.

Meduyánsky, Alois Freiherr von, ungarsk forfatter. VII 242.

Méhul, Étienne-Nicolas, fr. komponist. VII 303.

Meisling, Inger Cathrine, f. Hjarup. VII 148.

Meisling, Simon, rektor. VII 32 34 36 66 68 77 148 234 236 311.

Melchior, Dorothea, f. Henriques. V 83. VII 314 316 317 318 322 334 335 339 340 343 347 357 358 360 363 366 367 370 373 376 384.

Melchior, Hans Bøchman, skolemand, zoolog. VII 196.

Melchior, Henriette, søster til M.G.M.VII 359.

Melchior, Israel, cand.polit., grosserer og fabrikant. VII 363.

Melchior, Johanne, g.m. I. M. VII 363.

Melchior, Moritz G., grosserer. V 87. VI 30 211. VII 314 316 317 318 322 335 343 347 354 358 360 361 367 373 376.

Melchior, William, søn af I. M. VII 384.

Meldahl, Ferdinand, arkitekt, kgl. bygningsinspektør. VII 385.

Memnon, gr. sagnhelt. VII 250.

Messias, se Jesus.

Meurice, Paul, fr. digter. VII 321.

Meyer, P. Krog, teolog. VII 59.

422

Meyerbeer, Giacomo, ty.-fr. komponist. VII 52.

Meza, CJ. de, general. VII 291.

Michael Nicolai (hr. Michael), digter og præst. V 53. VII 326.

Michelangelo, Buonarotti, ital. maler, billedhugger og arkitekt. IV 15 18 19 21 166. VII 226 227 228 275.

Michelsen, Torben, gartner. VII 365.

(Don) Miguel, portugisisk konge. VI 117.

Mikkelsen, Hans, købmand, borgmester i Malmø. VII 241.

Miller, J.M., ty. forfatter. VII 68.

Moe, Jørgen, no. forfatter og folkemindesamler. VII 100 153 250.

Molbech, Chr., litterat, sprogmand m.m. V 204. VI 95 129 130 131 137 141 142 143. VII 48 64 72 179 226 281 302 374.

Molbech, Chr.K.F., forfatter. VII 216.

Molière, fr. komediedigter. II 260. IV 115. VII 90 153 236 258.

Moltke, Frederik (Fritz), greve og diplomat. VII 129 130.

Moltke, Julie (Lilly), f. Sehestedt Juul, grevinde. VII 386.

Moltke-Hvitfeldt, Adam Gottlob, greve, diplomat, politiker. VII 322.

Moltke-Hvitfeldt, Gebhard, greve, gehejmekonferensråd. VII 148 197.

Monrad, D.G., biskop, politiker. IV 70. VI 19 198.

Monrad, Laurits Vilhelm, provst. VII 343.

Montgolfier, Jacques Étienne og Joseph Michael, fr. industrimænd og opfindere. IV 115. VII 252 258.

Mortensen, Finn Hauberg, litteraturhistoriker. VII 27 28.

Mosen, Erik, søn af flg. VII 121.

Mosen, Julius, ty. digter, og hustru Minna. VII 121.

Moses, bib. II 224 231. III 63. IV 100 115 254. V 17 149 150 152. VI 178. VII 140 257 303 360.

Moth, Matthias, embedsmand, ordbogssamler. VI 83.

Moth, Sophie Amalie, Christian V.s elskerinde. VII 331.

Mozart, Wolfgang Amadeus, østrigsk komponist. II 260. IV 114. VII 153 257 304 354 362.

Muhamed, arab. religionsstifter. II 231. III 70. VII 143 207.

Muhle, F.S., bogtrykker. III 10 12 62 148. IV 13 68 70. V 70 92 122 178.

Munch, Andreas, no. digter. VI 26 176 187. VII 153 240.

Munk, Kirsten, g.m. Christian IV. VII 329.

Musäus, J.K.A., ty. forfatter. VI 3 131 143. VII 22 53 154 184 185 308.

Müffelmann, Friederike Louise Wilhelmine. VII 79.

Mylius, Johan de, litteraturhistoriker. VI xf. VII 366.

Müller, Karl Otfried, ty. klassisk filolog og arkæolog. VII 271.

Müller, Ludvig, cand.theol., senere museumsdirektør. VII 52.

Müller, Ludvig Chr., præst og seminarieforstander, historiker, A.s manuduktør til studentereksamen. VII 236.

Müller, Sigurd, kunst- og litteraturhistoriker. VI 229.

Müllertz, Mogens, landsretssagfører, bogsamler. II 9 170.

Münchhausen, K. F. M., ty. friherre, officer og forfatter. VII 252.

Mynster, Ludvig, litterat. VI 156.

Møller, frk. VII 348.

Møller jun., sætter. VI 59.

Møller, Jens, teolog, historiker. VI 142.

Møller, L.R., bogholder i C.A. Reitzels Forlag. VI 50 61 68. VII 281.

Møller, Niels, jurist, litteraturhistoriker. II 291.

Møller, P.L., kritiker. II 122 171 228 295. VI 127 130 156 190. VII 12 102 113 116 130 141 160 163.

423

Møller, Poul Martin, digter. V 58. VI 125. VII 22 57 88 273 328.

Møller, S. VII 196.

Møller Kristensen, Sv., litteraturhistoriker. VI 58.

Møller, Vilhelm, kritiker. VI 124 218.

Monster, P.H., lærer, senere præst. VII 353.

Naamensdatter, Cathrine, A.s farmoder. VII 115 125 127.

Nafue-Anne. VII 97.

Nansen, Hans, borgmester. V 61. VII 204 330.

Napoleon I Bonaparte, fr. kejser. II 260. IV 131. V 17 72. VII XII 111 153 265 267 309 331 336.

Nedergaard-Hansen, Leif, litteraturhistoriker. VII 41.

Neergaard, Louise, f. Olsen. VI 204. VII 6 246 255.

Neiiendam, Robert, teaterhistoriker. VII 77.

Nestler, typograf. IV 9. VI 61.

Nestroy, Johann Nepomuk, østrigsk skuespiller, teaterdirektør og komedieforfatter. VII 72.

Newton, Isaac, eng. fysiker og matematiker. V 123 240 241 242. VII 350 383.

Nicolaus, helgen, biskop af Myra. V 52. VII 325.

Niels, munk i Sorø, forfatter. V 53. VII 326.

Nielsen. III 98.

Nielsen, Anna, skuespillerinde. VII 205.

Nielsen, Anton, forfatter og højskolelærer. V 145. VII 14 357.

Nielsen, Birger Frank, bibliograf. I 10.

Nielsen, Erling, universitetslektor i Oslo, litteraturhistoriker. I 11 15. V 9. VI IX X 49.

Nielsen, F. C. VII 31.

Nielsen, Kaj, grafisk tilrettelægger. V 9.

Nielsen, N.P., skuespiller. VI 29. VII 204 304.

Nielsen, P.K., sætter. VI 59.

Nielsen, Rasmus, filosof. V 126. VI 196 204 216 225. VII 14 255 335 355.

Nissen, H.D., gartner. Vil 365.

Nissen-Saloman, Henriette, sv. operasangerinde. VI 230.

Noah, bib. III 124.

Norcross, John Nicholas, kaperkaptajn, dansk statsfange. VII 79.

Nordby, Søren, admiral. V 56. VII 327.

Nordenskiold, N.A.E., sv. polarforsker. VII 169.

Novalis (pseud. for Fr. von Hardenberg), ty. digter. VII 97.

Nyblom, C.R., sv. redaktør. VI 208.

Nyborg, Jens, biskop. VII 325.

Nyerup, Rasmus, litteraturhistoriker. VII 24 201 217 238.

Nystrøm, Eiler, historiker. VII 372.

Nørregaard, Georg, historiker. VI 59.

Nørvig, Johannes, litteraturhistoriker. VII 365.

Ochsner, Bjørn, førstebibliotekar. VII 257.

Odysseus, gr. sagnhelt. VII 140.

Offenbach, Jacques, fr. komponist. V 71 81 131. VII 337 354.

Ohlrogge, Frederik, kar. generalmajor, kommandant på Kronborg. VII 297.

Ohrt, Fr. VII 388.

Oksen, Ebba, g.m. K. O. IV 9 254. V 8.

Oksen, Erik, præst. V 8.

Oksen, Knud, ekspeditionssekretær. V 8.

Olavius, Olaus, isl. økonomisk forfatter. VII 216 220 222 223 224.

Olrik, Axel, folkemindeforsker. VII 218.

Olrik, H.G., kontorchef,

424

personalhistoriker. VI 142. VII 7 27 28 34 67 152 244 282 293.

Olrik, Jørgen, historiker. VII 36.

Olsen, Camilla Frederikke Christiane. datter af F.C. O. VII 224.

Olsen, F.C., rektor, filolog, litteraturhistoriker. VII 63 64 205 224 307.

Olufsen, Christian, digter, land- og statsøkonom. VII 205.

O'Neill, Carlos, portugisisk købmand, da. vicekonsul. VII 295.

O'Neill, Jorge, portugisisk købmand, da. generalkonsul. VII 295.

O'Neill, Joana, antagelig svigerdatter af J.T.O' N. VI 117.

Ossian, sagnagtig gælisk digter. IV 114. VII 314.

Osten, J.F.f.d., avisudgiver. VII 146.

Oterdahl, Jeanna, sv. forfatterinde. VII 176.

Ottesen, O.O., blomstermaler. VII 205.

Overskou, Thomas, teaterhistoriker. VII 69 79 182 304 319.

Ovid, rom. digter. VII 172.

Oxe, Peder, rigshovmester. III 131. V 59. VII 203 329.

Palladius, Peder, biskop. V 57. VII 328.

Pallis, Dot, forfatter. VII 183.

Palmblad, V.F., redaktør. VII 77.

Palnatoke, nord. sagnfigur. V 128 246.

Paludan, Hans Aage, romanist, bibliotekar. VII 216 313.

Paludan-Müller, Frederik, digter. V 56. VI 19 51 188 204. VII 50 133 184 190 236 313 327.

Pape, Margrethe, Frederik III.s elskerinde. VII 341.

Paracelsus, Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ty. læge. VII 362.

Parsberg, Ingeborg, g.m. Claus Daa. VII 195.

Paul, Jean (pseud. for J. P. Richter), ty. forfatter. I 190. V 216. VI 176. VII 65 173 259 378.

Paulli, Joachim Richard, komediedigter. VII 57.

Paulus, apostel. V 238. VII 382.

Pechlin, Elise von, baronesse, hofdame. VII 3.

Pedersdatter, Ane Margrethe, syerske. VII 374.

Pedersen, Christiern, forfatter og oversætter. IV 87. VII 106 250 281.

Pedersen, P. observator. VII 76.

Pedersen, Vilhelm, søofficer, tegner. I 9 14. II 170 276 281 310 317 319 323. III 6 25. IV IX X 7 12 59 63 68 87. V 112. VI 2 3 5 9 10 11 12 14 65 68 72 78 140 162. VII 13 84 130 152 162 169 174 316.

Perrault, Charles, fr. forfatter. VII 22 30.

Petersen, Carl S., overbibliotekar. VII 50.

Petersen, Clemens, kritiker. VI 198 206. VII 174 277 324.

Petersen, F.C., klassisk filolog. VI 145 146 147.

Petersen, Gustav Adolf, bogtrykkerlærling. VI 54.

Petersen, N.M., filolog og litteraturhistoriker. VII 185.

Pedersen, Robert, typograf, senere højskoleforstander. VI 56.

Petit, Frederik (Fritz), da.-ty. forfatter og oversætter. VII 88 168.

Petöfi, Sándor, ungarsk digter og politiker. IV 115.

Philippa, g.m. Erik af Pommern. V 53 64. VII 326.

Philipsen, Jacob, feltskriver. VII 76.

Phister, J.L., skuespiller. VI 29. VII 53 62.

Pin, Inge Lise Rasmussen, forfatter. VII 225.

Pio, Jean, filolog, skolebestyrer. II 160.

Pio, Louis, socialistfører. VI 226.

Pius IX, pave. VII 372.

425

Plamböck, Anna Nielsdatter, f. Rosbjerg, kroholderske. III 144. VII 208 209.

Plamböck, Martin, skovrider. VII 208.

Plautus, rom. komediedigter. IV 115. VII 258.

Ploug, Carl, digter og politiker, redaktør af Fædrelandet. V 62. VI 42 211 227 228. VII 330 331 387.

Plum, Frederik, biskop. Vil 95.

Pocci, Franz, ty. greve, tegner, digter og musiker. VI 10.

Podebusk den yngre, Predbjørn, herremand. VII 218.

Pohland, K.G. von, ty. friherre og diplomat. VII 230.

Polívka, Georg, ty. folklorist. VII 26.

Pontoppidan, Erik, biskop, topograf og salmebogsudgiver. VII 94 107 216 222 325 340 341.

Pontoppidan, Henrik, forfatter. VI 51.

Pors, Claus. VII 388.

Portman, Arne, overlæge, H.C.A.-samler. IV 9 50. VII 7.

Poulsen, Ingeborg Dorthea, f. Rafn. VII 150.

Poulsen, Poul Chr. Edelberg, præst, landøkonomisk forfatter. VII 150.

Pram, Christen, digter. VII 32.

Praxiteles, gr. billedhugger. VII 227.

Prehn, Thomas, fhv. landkommissær. VII 237.

Pückler Muskau, H. von, ty. fyrste og forfatter. VII 187.

Pygmalion, kypriotisk sagnkonge. III 166 167. VII 214.

Rahbek, Karen Margrethe (Kamma), f. Heger, g.m. K.L.R. III 140. VII 206.

Rahbek, Knud Lyne, kritiker og skribent. III 140. VII 32 206 207 217.

Raimund, Ferdinand, østrigsk skuespiller og digter. VII 79 137.

Rakel, bib. VII 155.

Ramel. Ove, etatsråd. III 109. VII 196.

Rafael(lo) Santi da Urbino, ital. maler. IV 166 167. VII 227 274 275.

Rasch, Gertrud. V 62. VII 331.

Rask, Hans Kristian, præst. VII 198.

Rask, Rasmus, sprogforsker. VI 70.

Rasmussen, Jan W., bibliotekar. I 14. V 9. VI IX.

Rasmussen, Louise, adlet som lensgrevinde af Danner, g.m. Frederik VII. VII 204 205.

Reboul, Jean, fr. bager og digter. VII 127.

Reiersen, J.R., litterat. VI 35. (med fejl: J.K.).

Reitzel, C.A., forlagsboghandler. I 18 22 52 86 114 116 212. II 12 14 104 106 170 216 244 276. III 10 12 62. IV 7 8 13 68 70. V 70 92 112 122 178. VI 10 11 13 56 61 68. VII 1 30 44 56 64 71 90 93 110 112 135 161.

Reitzel, Carl, forlagsboghandler. V 123. VI 28 56.

Reitzel, Hans, forlagsboghandler. I 15. VII IX XII.

Reitzel, Theodor, forlagsboghandler. IV 244. V 122. VI 28 56 71 72 74. VII 281 295 350 357 365.

Reumert, Elith, skuespiller og forfatter. VII 296 302 318 334 339 340 360 370 376 384.

Reventlow, Chr. Ditlev, godsejer og statsmand. V 64. VII 332f.

Ricci, Angelo Maria, ital. digter. VII 32.

Riccius, Heinrich, ty. violinist. VII 371.

Richardt, Chr., digter. IV 73. VI 204. VII 245.

Richelieu, J.A. de Plessis de, fr. kardinal og statsmand. IV 60. VII 240.

Riise, J. Chr., lærer og udgiver. VII 23 115.

Richter, Ludwig, ty. tegner. VI 10.

Riise, Jacob, ansat ved Kgl. Bibl. VII 68.

426

Robert, C.H., bogtrykker. I 190.

Rogert, D.L., landsdommer. VII 332.

Roos, Carl, germanist. VII 118.

Rosenberg, Carl, litteraturhistoriker. VI 175 182 185 186 196 201.

Rosen, Wilhelm von, arkivar. VII 229.

Rosenhoff, Claudius, forfatter. VI 138 151 164. VII 343.

Rosenkilde, C.N., skuespiller. VI 29.

Ross, Sir John, eng. søofficer og polarforsker. VII 169.

Rossing, Marie Charlotte, A.s værtinde 1870-71. VII 378.

Rossini, Giacomo, ital. komponist. VII 303.

Rousseau, Jean Jacques, fr. forfatter og filosof. IV 150. VII 269.

Ruben, Bernhard, grosserer og fabrikant. VII 365.

Rubens, Peter Paul, flamsk maler. IV 243. VII 274 298.

Rubow, Paul V., litteraturhistoriker. I 107. II 160. VI 111 112 117. VII XI 26 64 71 72 94 96 119 128 133 134 159 190 211 212 250 264 278 285 335 352 359.

Rud, Otto, adelsmand. I 218. II 183. VII 73.

Rumohr, Th. V., forfatter. VII 96.

Ryge, J.C., læge og skuespiller. VII 372.

Ryge, Natalia, skuespillerinde. VII 372.

Røhr, W., sætter. VI 59.

Rørdam, Holger Fr., præst, historiker. VII 343.

Raasløff, Anna, datter af W. R. VII 340 342 343 344 351 354 355 356.

Rasløff, Marie Anne Christine Caroline, f. Smith, g.m. W. R. VII 340 351.

Raasløff, Waldemar, officer, diplomat og politiker. VII 340.

Saloman, se Nissen-Saloman.

Salomon, bib. konge. IV 88 89 256. VII 172 251 303.

Salomonsen, Frederikke, mor til H. S. VI 230.

Salomonsen, Harriet, 1873 g.m. Edvard Brandes. VI 230.

Samson, bib. V 246.

Samsøe, Ole Johan, forfatter. VII 309 372.

Sara, bib. V 243 244. VII 383.

Sarp, Gerda Ploug, tegner. V 247.

Saxo, historiker. VII 147 187 188 193 221 223 250 314 353 388.

Scavenius, Charlotte Sophie, f. Meincke. VII 184.

Scavenius, Henriette, f. Moltke. V 88. VII 171 178 183 184 190 202 210 211 244 252 253 262 340 366 367 370 373 374 376.

Scavenius, Peder Brønnum, kammerherre, godsejer og politiker. VII 297.

Schack, Hans Egede, forfatter. VI 164.

Schack, Sophus, maler. VII 143.

Schaldemose, Frederik, forfatter og oversætter. VII 21.

Schall, Claus, komponist. VII 309.

Schiern, Frederik, historiker. VII 281.

Schierbeck, Peter Christian, billedhugger. VI 6.

Schikaneder, Emanuel, ty. dramatiker og teaterdirektør. VII 304.

Schiller, Elisabeth Dorothe, f. Kodweiss, g.m. J.K.S. V 22 23 24 26. VII 311.

Schiller, Johan Christoph Friedrich, ty. digter. V 22 23 25 26. VI 23 178. VII 141 551 73 133 134 310 311 312 353.

Schiller, Johann Kaspar, militærlæge. V 23. VII 311.

Schiller, Karl von, friherre, forstmand. VII 311.

Schleppegrell, Frederik Adolph, officer. III 125. VII 201.

427

Schleppegrell, Johanne Margrethe Jacobine. VI 135.

Schleppegrell, Louise von, konventualinde. VII 60.

Schmidt, Chr., skuespiller. VI 29.

Schmidt, Christoph von. VI 131.

Schmidt, Rudolph, forfatter. V 126. VII 14 351 352.

Schousboe, Caroline, f. Permin, g.m. P. V. S. VII 370.

Schousboe, Peter Vilhelm, skibsfører. VII 370.

Schouw, J.F., botaniker. VI 153. VII 123 187.

Schröder, J. H., sv. litteraturhistoriker. II 76. VII 7.

Schrøder, Michael, journalist. VII 84.

Schwanewede, Herman Frantz von, officer og godsejer. III 187. VII 221.

Schwarzenberger, Gerhard, ty.-sv. lektor. VII 131 349.

Schønheyder, Bertha, datter af F.A.S.VII 58 59.

Schønheyder, F.A., by- og rådstueskriver. VII 58 147.

Scott, Walter, eng. forfatter. VII 36 256 259.

Scribe, A.E., fr. dramatiker. IV 114. VII 50 84 106 303 319.

Scudder, Horace E., amer, børnebogsforfatter, udgiver af The Riverside Magazine. VI 222. VII 340 343 344 350 354 356 358 359 363 364 365 373 384 386.

Sehested, Karen, hovmesterinde for Leonora Christina. V 59.

Sehested, Chr. Thomesen, søofficer. V 62. VII 331.

Serre, Friederike, g.m. F.A. S. III 12. VI 14. VII 311 370.

Serre, Friedrich Anton, major, godsejer. VII 92 173 262 310 370.

Shakespeare, William, eng. dramatiker. II 259. IV 51 115 116 255. VI 225. VII 140 153 235 258 303 305 359.

Sibbern, F.C., filosof. VI 204.

Siesby, Gottlieb, forfatter og redaktør. V 13. VI 13 23 196 210. VII 14 307.

Sigar, da. sagnkonge. VII 207.

Sigbrit Willumsdatter, Dyvekes moder. I 231. II 196. VII 78 327.

Signe, sagnfigur. III 141. VII 207.

Simonsen, Niels, maler. VII 204.

Skall, Egil. VI 54.

Skjerk, Jørgen, H.C.A.-forsker. VI 35 190. VII 6 7 11 254.

Skjöldebrand, A.F., sv. officer, politiker og forfatter. VII 304.

Skougaard, Jonas, no. højesteretsadvokat, bogsamler. VII 5.

Skovgaard, P.C., maler. VI 30. VII 112.

Slagheck, Didrik, præst og politisk rådgiver. V 57. VII 327f.

Smith, Albert, læge, forfatter og bjergbestiger. VII 174.

Sneedorff, Fr., historiker. VII 128.

Snio, sagnkonge. III 190.

Snorrason, Egill, professor, dr.med. VII 78.

Snorre Sturlason, islandsk høvding, historieskriver og skjald. VII 186 257 347.

Sohlman, Aug., sv. forlægger. VI 164.

Sokrates, gr. filosof. III 60. IV 59 263. VII 182 239 306.

Solon, gr. statsmand og digter. I 238. II 203. V 21. VII 82 310.

Sommerhielm, sv. grevinde, veninde af Fr. Bremer. VI 135.

Sophie af Mecklenborg, g.m. Frederik II. VII 328.

Sophie Amalie af Lüneborg, g.m. Frederik III. V 59 60. VII 329.

Sophie Magdalene af Brandenburg-Culmbach, g.m. Christian VI. V 64. VII 332.

Speckter, Otto, ty. tegner. VI 10.

428

Spendrup, Ane Kirstine, enke efter P.M.S. VII 146.

Spendrup, Peter Matthias, brændevinsbrænder. V 195. VII 372.

Spink, Reginald, eng. oversætter. VII 278.

Spärck, Ragnar, zoolog, professor. VII 247 305 363.

Staffeldt, A.W. Schack von, digter. VII 332.

Stampe, Christine, baronesse. VII 112 115 254.

Stampe, Holger, baron. VII 112.

Stampe, Henrik, baron. VII 105 158 292.

Stampe, Jonna, f. Drewsen. VI 152. VII 105 158 292.

Stampe, Rigmor, baronesse, forfatterinde. VI 112 114. VII 34 49 58 79 88 105 112 119 127 281 302 315.

Stanley, Sir Henry Morton, eng. opdagelsesrejsende. VII 348.

Starkad, sagnfigur. VII 187.

Steenstrup, Japetus, naturforsker. VI 167. VII 356.

Stefiens, Henrich, filosof. VII 28.

Stigaard, Lauritz, skuespiller. VI 29.

Stone, M.L., eng.-amer. tegner. VII 15-18.

Straparola, Giovanni, ital. forfatter. VII 23.

Struensee, Johan Friedrich, læge, statsmand. VII 332.

Stuart, Maria, skotsk dronning. VII 312.

Stub, Ambrosius, digter. IV 253. V 64. VII 302.

Sue, Eugéne, fr. forfatter. VII 259.

Suhm, P.F., historiker. VII 281.

Suphan, B., ty. VII 128.

Suhr, Ole Bernt, grosserer. VII 355 356.

Svane, Hans, biskop. V 61. VII 204 330.

Swane, Jørgen, præst. VII 7.

Svane, Marie, se Fuiren, Marie.

Svanholm, Christian, no. biskop. VII 210 235 237.

Svaning, Hans, historiker. VII 327.

Swedenborg, Emanuel, sv. mystiker og naturforsker. VII 372.

Swift, Jonathan, eng. satiriker. VII 30 104 278.

Syv, Peder, sprogforsker. VII 102 140 196.

Sødring, Julie, skuespillerinde. VI 208.

Søeborg, Augusta, datter af C. Iversen. VI 133 144.

Søren Sørensen Møller, g.m. Marie Grubbe. V 94 95 100 101 102. VI 28.

Sørensen, Axel, skolemand, forfatter. VI 104.

Sørensen, C.K, maler. VI 30. VII 204.

Talma, Francois-Joseph, fr. skuespiller. V 72.

Tang, Peder, købmand. VII 219.

Tang, A.E.M., etatsråd, godsejer og politiker. VII 215 218 219.

Tannhäuser, østrigsk minnesanger. III 38. VII 177.

Tardini, luftskipper. VII 152.

Tasso, Torquato, ital. digter. VII 337.

Tausen, Hans, kirkereformator. V 55 57. VII 328.

Tegner, Esajas, sv. digter og biskop. V 65.

Tell, Vilhelm, schweizisk sagnhelt. IV 134 184 186. V 25 127 128 246. VII 267 281 312 353 384.

Tengnagel, Michael Fabritius, kammerherre, generalkrigskommissær. VII 106 121.

Themistokles, gr. statsmand og feltherre. IV 241.

Thespis, gr. digter. II 252. VII 151 259.

Thiele, Hanne, f. Aagesen, 1838 g.m. J.M.T. VII 351.

429

Thiele, Ida, datter af J.M.T. VI 4. VII 27 28.

Thiele, J.R, bogtrykker. V 112. VII 143 183.

Thiele, Just Matthias, forfatter og folkemindesamler. IV 70. VI 4 6 10 15 22 27 28 198 205 225. VII 23-27 36 43 46 66 99-101 103 107 108 115 130 149 151 157 163 173 174 189 192 194-196 198 202 204 206 207 212 218 221 223 245 246 255 268 269 282 284 290 291 295 299 316 317 319 321 324 328 340-342 351 352 359 361 368 377 386 387.

Thiele, Sophie, f. Holten, 1829 g.m. J.M.T. VII 27.

Thiers, L.A., fr. statsmand og historieskriver. V 72.

Thomsen, Grimur, isl. embedsmand og digter. VI 167 191.

Thomsen, Chr. Jürgensen, museumsdirektør, arkæolog. VI 25. VII 321.

Thomsen, Conrad, typograf? IV 242.

Thomsen, Ove, redaktør. VI 145.

Thomsen, Vilhelm, sprogforsker. II 160.

Thoresen, Magdalene, no. forfatterinde. VI 26.

Thorkilsen, Chr., galanterihandler, bogbinder og forlægger. V 130. VI 29. VII 14 353 354.

Thorvaldsen, Bertel, billedhugger. II 101 120 121 126. III 139 165 166. IV 255. V 22 25 66. VI 7 25 164. VII 14 32 56 107 109 112 113 115 145 204 205 214 303 312 333 355 369.

Thorvaldsen, Gotskalk, isl. billedskærer, far til B. T. II 101. V 25. VII 109.

Thukydid, gr. historiker. VII 353.

Thyberg (fra 1866 Tybjerg), Chr., arkitekt. VII 343.

Thyra Danebod, dronning. VII 222 281.

Thaarup, Thomas, digter. VII 150 304.

Tieck, Ludwig, ty. digter. VII 25 35 45 57 171.

Tillisch, Frederik Ferdinand, embedsmand og politiker. VII 356.

Tizian(o) Vecellio, ital. maler. IV 16. VII 227.

Toldberg, Helge, litteraturhistoriker. VII 235.

Topsøe, Vilhelm, forfatter og redaktør. VI 223 277.

Topsøe-Jensen, H., overbibliotekar. II 8 65 66 153 206. III 173 187 193. IV 8 85 112 121 177 195 198 205 212 216 244. V 7-9 29 46 237 240 241. VI IX 49 50 61 71 99 124 179 201 221. VII XI XIII 3 4 8 11 28 72 79 87 92 105 112 118 126-128 137 145 159 180 183 191 210 212 238 263 264 283 293 309 313 321-323 346 369 377 380 383.

Tordenskjold, Peder, søhelt. V 62. VII 331.

Tottola, Andrea Leone, ital. forfatter. VII 303.

Trap, J.P., kabinetssekretær, topograf. VI 16 219 220. VII 145 216 222 224.

Trellund, Johan, svigersøn af Valdemar Daa. VII 195.

Tristan, keltisk sagnfigur. III 39. VII 177.

Troels-Lund, Troels, kulturhistoriker. VII 319.

Truelsen, Martin, bogtrykker. VI 60 62.

Torneros, Adolf, sv. digter. VII 257.

Ulfeldt, Corfitz, rigsgreve, rigshovmester. V 59 60 64 65. VII 108 329 330 333.

Ulfeldt, Leonora Christina, g.m. C.U. II 100. V 58 59 60 179. VI 29 30. VII 108 329 330.

Ulrich, H.N., ty. arkæolog, professor. VII 230.

Ursin, G. F., matematiker og astronom. VII 63 307.

430

Wagner, Richard, ty. komponist. VII 172 177 256 285.

Valdemar I den Store, konge. II 99 127. VII 103 108 115 116 144 324.

Valdemar II Sejr, konge. VII 115.

Valdemar IV Atterdag, konge. II 126 128. IV 192. V 52 53. VII 115 284 325 326.

Walther von der Vogelweide, ty. minnesanger. III 40. VII 177 257.

Wamberg, Niels Birger, litteraturhistoriker. VII 79.

Wanscher, Vilh., kunsthistoriker. VII 38.

Warburg, John, bankier. VII 384.

Waschnitius, Viktor, ty.-da. litteraturhistoriker. VII 10 346.

Watt, Robert, forfatter og journalist. V 39 44. VI 225. VII 14 317 320 384.

Weber, Carl Maria von, ty. komponist. VII 96.

Weber, Kirsten, forskningsbibliotekar. V 9.

Vedel, Anders Sørensen, historiker. VII 187.

Vedel Simonsen, Lauritz S., historiker. VII 65.

Wegener, J.C.C., forstinspektør. VII 129.

Weilbach, Philip, kunsthistoriker. VI 207 208.

Welblund, Aage. VII 209.

Welhaven, C.F., lærer. VII 193.

Weller, Th., ty. genremaler. VII 127.

Verne, Jules, fr. forfatter. VII 348.

Wessel, Johan Herman, digter. VII 33 133.

Westrup, August, forlagsboghandler. VII 361 362.

Vetterlund, Fredrik, sv. litteraturhistoriker. VII 235.

Weyse, C.E.F., komponist. III 141. VII 207.

Victor Emanuel, ital. konge. VII 258.

Wiedemann, L., ty. forlagsboghandler. VI 11.

Wiehe, Michael, skuespiller. VI 29.

Wieland, C.M., ty. digter. VI 143.

Wies, Ernst, assessor. VII 118.

Wiinblad, Emil, typograf, redaktør. VI 56 57.

Wiinblad, Robert, søn af E. W. VI 56.

Wille, Valdemar, journalist. VI 215.

Wilster, Chr., digter og oversætter. V 63. VII 330 332 344.

Winding, Andreas, landinspektør. VII 320.

Vincent, Alexandre, restauratør. VII 367.

Vinding, Ingeborg, g.m. Poul Vendelbo Løvenørn. V 255 256. VI 41 42. VII 387.

Vinding, Poul V, professor. V 255 256. VI 41 42. VII 387.

Winkelried, Arnold, schweizisk sagnfigur. II 226. VII 140.

Winther, Christian, digter. IV 72. V 32. VI 171 197 224. VII 14 107 135 244 245 266 314 316 327.

Winther, Matthias, regimentskirurg, litterat. VI 137. VII 36 44 45 46 95 118 250 355.

Woel, Cai M., forfatter. VII 201 254 359 381 385.

Voetmann, F.A., gartner. VII 365.

Vogel-Jørgensen, T., journalist og forfatter. VII 58 65 88 121 133 188 381.

Vogler, Georg Joseph, ty. abbed og komponist. VII 304.

Vogt, Carl, ty. zoolog. VII 256.

Voigt, Christian, cand.phil-, købmand. VII 81 86.

Voigt, Riborg, A.s ungdomskærlighed. VII 33 86 254.

Wolff, Simon Olaus, no. digter. VII 101.

Voltaire, Francois, fr. forfatter. IV 61 115. VII 30 128 241.

Wood, Annie, eng. oversætter og forfatterinde. VII 362.

Worm, Pauline, forfatterinde. VII 281.

431

Worsaae, Jacobine, f. Grevenkop-Castenskiold, g.m. J.J.A. W. VII 323.

Worsaae, J.J.A., arkæolog, museumsdirektør. VI 211. VII 323.

Wulff, Christian, søofficer. VII 74.

Wulff, Henriette. VI 72 127 154 169 179. VII 19 20 30 32 42 47 50 127 142 144 147 161 175 178 180 181 182 238 240 242 273 298 340 377 381 382.

Wulff, Peter Frederik, admiral, oversætter og forfatter, fader til C. og H.W. VII 89.

Xantippe, g.m. Sokrates. III 60. VII 182.

Xenofon, gr. forfatter og historiker. IV 59. VII 239.

Zedlitz, Friedrich Siegmund von, kammerherre. VII 177.

Zeise, Heinrich, holstensk digter og oversætter. II 12 122 206. V 13. VII 99 102 104 113 120 126 129 130 133 146 308.

Zeuthen, F.L.B., teolog. Vil 29.

Zinn, Margrethe C., agentinde. VII 118.

Æmeltorp, Henrik, nordty. stormand. VII 325.

Æsop, gr. fabeldigter. IV 263. VII 191 266 306.

Oehlenschläger, Adam, digter. III 140. IV 50 116. V 65 66. VI 17 26 51 85 112 142 164 224. VII 10 20 21 22 23 30 31 36 42 45 50 51 54 67 68 89 94 115 134 137 140 145 154 158 180 184 185 196 206 207 216 232 234 240 244 247 258 259 260 267f 310 333 336 352 353.

Oehlenschläger, Charlotte, datter af A.Oe. VII 147.

Oehlenschläger, Christiane, f. Heger, g.m. A.Oe. VII 319.

Oehlenschläger, Joachim Conrad, slotsforvalterfuldmægtig, fader til A.Oe. VII 206.

Ørsted, A.S., retslærd, politiker. V 20 21. VI 23. VII 309 310.

Ørsted, Birgitte, f. Ballum, g.m. H.C.Ø. VII 246 292 304 322 356 359.

Ørsted, H.C., fysiker. I 213. II 178 237 260. V 20 21 66 139 140. VI 9 23 29 30 127 129 133 164 191 210. VII 51 67 71 72 74 76 115 118 122 134 145 153 161 200 240 251 258 275 285 309 310 333 335 344 352 355 356 364 383.

Ørsted, Mathilde, lærerinde og oversætter, datter af H.C.Ø. VII 246 292 322.

Ørsted, Sophie, datter af H.C.Ø, g.m. F. Dahlstrøm. VII 74 75 356.

Ørsted, Søren Christian, apoteker, og hustru Karen, f. Hermansen. V 20. VII 310.

Aagaard, C.F., maler. VI 30.

Aakjær, Jeppe, forfatter. VII 220.

Aasen, Ivar, no. sprogforsker. VII 347.

432

Denne udgave trykkes af Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, VI-VI I med Baskerville fotosats. Papiret er Micha tonet 202, 100 g/m2. Helshirtingsbind til en del af oplaget udføres af Fløistrup & Baden Bogbinderi ApS. Typografi, opslag og bind efter skitser af textudgiveren. Omslagsvignet fra bindet til EHP 1-62 etc., se VI s. VII og 121.