Andersen, H. C. Uddrag fra Den onde Fyrste. (Et Sagn.)