Andersen, H. C. Uddrag fra Den onde Fyrste. (Et Sagn.)

Fyrsten saae paa sit Guld, saae paa sine prægtige Bygninger og tænkte da, som Mængden: »hvilken stor Fyrste! men jeg