Andersen, H. C. Nye Eventyr og Historier.Tredie Række. 1872.

Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. 1872.

120

3NEH-70 var i mindre format end NEH1/8 og henregnes ikke til denne serie. NEH 9-72 med betegnelsen Ny Samling og NEH 10-72 med den mere hensigtsmæssige betegnelse Tredie Række. Anden Samling udgør derfor Tredie Række. Hertil findes intet titelark og ingen optryk. Vignetterne fra de tidl. rækker benyttes på omslagene, se vore bd. III og IV.