Andersen, H. C. Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. 1888-42.

Eventyr, fortalte for Børn.
Ny Samling. 1888-42.

114

Efter udsendelsen af de tre sidste EB-hæfter publiceredes flg. titelark: [I] Eventyr for Børn. [II] blank. [III] Eventyr, fortalte for Børn af H. C. Andersen. Andet Bind. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1842. [IV] blank. [V] digt, se nedenfor. [VI] blank. [VII] Indhold. [VIII] blank En del af restoplagene blev af forlaget indbundet med dette titelark, og de tre originale titelark fjernedes.

Andet oplag af bindet har samme titelark, dog med årstal 1847 og trykfejl Anden for Andet i indholdsfortegnelsen.

De fire tryk af tilegnelsesverset (EB 5, to oplag, og fællestitelarket, to oplag) er bogstavret ens.

Johanne Louise Heiberg.

Man hørte sige: der er ingen Feer,
At Eventyret kun var Feens Rige;
Du kom - og hvert et Hjerte troer og seer,
At der er Feer i det Virkelige!