Andersen, H. C. H.C. Andersens Eventyr bd. I kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

Indholdsfortegnelse til bind I

Til orientering om udgaven 9
Forkortelser i variantapparatet 16
Eventyr, fortalte for Børn, 1835-42
Til de ældre Læsere 19
I:1 1835 Fyrtøiet 23
Lille Claus og store Claus 30
Prindsessen paa Ærten 41
Den lille Idas Blomster 43
I:2 1835 Tommelise 53
Den uartige Dreng 64
Reisekammeraten 67
I:3 1837 Den lille Havfrue 87
Keiserens nye Klæder 107
II:1 1838 Gaaseurten 117
Den standhaftige Tinsoldat 121
De vilde Svaner 125
II:2 1839 Paradisets Have 141
Den flyvende Kuffert 154
Storkene 160
II:3 1842 Ole Lukøie 167
Rosen-Alfen 177
Svinedrengen 182
Boghveden 187
Digte 1830
1830 Dødningen, et fyensk Folke-Eventyr 189
Tre Digtninger 1838
1838 Lykkens Kalosker (Ældste form) 211

Bibliografiske noter om hvert eventyrhæfte meddeles foran hæftets første eventyr.