Gyllembourg-Ehrensvärd, T. C. Drøm og Virkelighed

Udgaver og tekstforhold
af Anni Broue

Drøm og Virkelighed

blev trykt første gang i 1. bind tf Noveller, gamle og nye, af Forfatteren til »En Hverdags-Historie«. Udgivne af Johan Ludvig Heiberg, 1833. Bindet indeholder: En Hverdags-Historie, Drøm og Virkelighed, Den magiske Nøgle, Kong Hjort; se s. 8.

Pseudonymet blev brugt af fru Gyllembourg, efter at hun i sønnen J.L. Heibergs tidsskrift Kjøbenhavnsflyvende Post 1828 havde udgivet En Hverdags-Historie (fot optryk II 1981 s. 285-315); tidligere havde hun kaldt sig En Unævnt, eller Jota. Også de to sidstnævnte noveller havde været trykt i »Flyveposten«, der imidlertid ikke udkom 1831-33.

Novellebindet udkom igen allerede 1835. Teksten er ordret den samme, men der er en del moderniseringer i stavemåder. Du og Eder (med bøjningsformer) skrives du og eder, -ee- ændres til -e- (leed, fleste), udlyds-e, stryges (Frue W., Spidse), e>æ (Fortred, forskjertset), og Comptoir, Sopha, Kareth, Udgivt, forliebt, tidt staves Contor, Sofaen, Karret, Udgift, forlibt, tit. Til gengæld iagttages en også i andre forfatterskaber noteret ændring fra det nutidige det, dette, meere, alting, alle til Det..., Alle.

Novellen optryktes i forfatterens levetid i 1. bind af Skrifter 1849 (pseudonym og udgiver som 1833). Rettelserne fra 2. udg. følges og udbygges med ændringerne Spoer, Altar > Spor, Alter.

1. og 2. udgave sætter konsekvent komma foran og og eller, både når der følger en hel sætning efter, og når der kun følger en udvidet infinitiv. Disse kommaer udelades i Skrifter. Til gengæld øges fra 1. til 2. og atter til 3. udg. antallet af grammatiske kommaer, fx. foran udsagns- og relativbisætninger.

Liniebrud er sjældent, til gengæld lettes satsbilledet af tankestreger, ikke mindst mellem replikker; disse er i øvrigt, som det ses, forsynet med anførelsestegn. Denne praksis gælder alle tre udgaver og Th. Gyllembourgs fleste værker. Kun de seneste brydes mere op, men selv ikke i To Tidsaldre er replikkerne konsekvent adskilt med »ny linie«.

254

To Tidsaldre

blev trykt første gang som selvstændig bog i 1845; se side 71-72. Forordet er forfatterskabets eneste. Romanen optryktes i forf.s levetid i Skrifter XII 1851 med pseudonym og udgiver som i 1845. Der er ortografiske ændringer som Altar, Seier, Ætnne > Alter, Sejr, Emne, og replikkerne er forsynet med anførelsestegn.

Manuskriptet til bogen (Ny kgl. S. 2443,4°) er skrevet med en meget lille skrift og rigt forsynet med rettelser, overstregninger med ny tekst ovenover, tilføjelser i margen, overklæbninger etc.

Tekstrettelser

Rettelser i forhold til originaludgaven er kun foretaget i tilfælde hvor fejl virker meningsforstyrrende. Enkelte oplagte sættefejl som et manglende punktum ved slutningen af et afsnit, et manglende bogstav i Jul us i stedet for Julius eller et vendt bogstav som i Huns hvor der skulle stå Huus er uden videre korrigeret. Herudover er der flg. rettelser:

Drøm og Virkelighed:

44,25: Hånd > Haand

46,5 fn: ofre staaer > ofte staaer

63,16: Vi haabe der > Vi haabe det

86,30: ud vil > du vil

To Tidsaldre:

101,24: Men blev nu enig om > Man blev nu enig om

106,13: Lænker > Lærker

113,8: endt hende > sendt hende