Gyllembourg-Ehrensvärd, T. C. Drøm og Virkelighed

To Tidsaldre

blev trykt første gang som selvstændig bog i 1845; se side 71-72. Forordet er forfatterskabets eneste. Romanen optryktes i forf.s levetid i Skrifter XII 1851 med pseudonym og udgiver som i 1845. Der er ortografiske ændringer som Altar, Seier, Ætnne > Alter, Sejr, Emne, og replikkerne er forsynet med anførelsestegn.

Manuskriptet til bogen (Ny kgl. S. 2443,4°) er skrevet med en meget lille skrift og rigt forsynet med rettelser, overstregninger med ny tekst ovenover, tilføjelser i margen, overklæbninger etc.