Gyllembourg-Ehrensvärd, T. C. Drøm og Virkelighed

Noter
af Anni Broue

Drøm og Virkelighed

9Charlottenborg: trelænget palæ, hvis ene længe ligger ud til Nyhavn. Palæet huser fra 1832 Det kgl. da. Kunstakademi. - Comediehuset: Det kgl. Teaters gamle bygning, der stod til 1874. - Hovedvagts-Uhret: uret på den største garnisonsafdelings bygning på Kongens Nytorv, nabo til d'Angleterre ved Hovedvagtsgade.

10 en af Byens Udkanter: ude ved vandet. - Lovelace: forfører. Personen Lovelace forfører heltinden i Samuel Richardsons roman »Clarissa Harlowe«, 1748. -forlibt: forelsket. - Courtoisie: galanteri, -gode Veie: gravid.

11Stervboe: dødsbo.

14 smukke Taille: pigen mangler talje, fordi hun er gravid. - Huus i Amaliegaden: fødselsstiftelsen; huset står endnu. - etablere hende som Dame: holde hende som elskerinde. - Condition: plads.

15En gammel fransk Skribent: ikke identificeret, - gode Genier: skytsånder. - Schiller: Friedrich von S., 1759-1805, tysk forfatter. Citatet er fra digtet »Das Glück«, trykt 1799 i »Musenalmanach fur das Jahr 1799«. - Hermes: græsk mytologisk gud, gudernes sendebud, afbildes derfor med vinger på fødderne; også gud for veltalenhed. - Huusgud: skytsånd, der værner hjemmet; ofte til stede som billede eller statue. - de Gamle: oldtidens grækere og romere.

16 Attestats: eksamen.

18Slangen: slangen, der fik Eva til at spise af æblet, 1. Mosebog 3, 1-7. - Consol: mindre skab eller hylde.

19Affectation: unaturlighed, kunstlet væsen. - imposant: imponerende. - Rendekjerling: kvindeligt bud.

23 »Du est... Frands« let omskrevet citat fra Ludvig Holbergs »Den politiske Kandstøber«, 2,3, (1722). - Exaltation: overspændthed, ophidselse.

25Informationer: privattimer, huslærerundervisning. - Portefeuille: tegnebog.

28Fredriksberg-Have: stor park ved Frederiksberg Slot, med adgang til Frederiksberg Allé. - Sommer-Theatret paa Vesterbro: morskabsteater på Vesterbrogade i Kbhvn.

29Spidslærke: nedsættende navn for hoven eller næsvis kvinde.

30Manuducenter: folk, der modtager manuduktion, dvs. undervisning med eksamen direkte for øje.

32Antikeme: de antikke kunstværker, værker fra den græske eller romerske oldtid. - Shawl: sjal.

33daran: »til det«. - Physiognomie: ansigt. - Roxelane-Næse: Roxelane er den kvindelige hovedperson i C.S. Favarts syngespil »Soliman Second«, 260 1762, dansk »Soliman den anden«, oversat 1763 af C.D. Biehl. Roxelanes »stumpede Næse« nævnes s. 7 og s. 94.

34 Delikatesse: takt, finfølelse.

35 incognito: skjult, ukendt.

36tredie Himmel: nu: syvende himmel = i højeste grad henrykt. Gamle forestillinger om henholdsvis tre og syv himmelsfærer med Gud i den yderste og Jorden som midtpunkt.

37 Commission: ærinde. - betænkelig: her nok: eftertænksom. - Elysium: den græske mytologis himmel.

38Enthusiasme: begejstring.

39forskjærtset: sat over styr.

40Kjellingeri: forkælelse.

42Furie: i græsk mytologi hævngudinde. - Prakker: uduelig person.

46billig Delicatesse: rimelig finfølelse.

54 Paroxysmer: voldsomme følelsesudbrud.

63 »Og de gik ...de lagde ham: Markus 16, 5-7.

65 Confident(s): fortrolig.

66 Udelicatesse: taktløshed. - slet: syg.

To Tidsaldre
Forfatteren til Læseren

73de store Begivenheder: den franske revolution og dens eftervirkninger, 1789-1799. - Prosper Mérimée: fransk forfatter, 1803-1870. - skjønne Litteratur: skønlitteratur. - »Cronique ... de Charles IX.«: 1829, først oversat til dansk 1871 med titlen »Fra Bartholomæus Nattens Tid«. - curiøst: mærkeligt. - Rolighed: tryghed. - erholdt: fik.

74antagen: accepteret. - Decorum: velanstændighed, sømmelighed. - epigrammatiske: som i form ligner et epigram: et ganske kort fyndigt digt. - Seculum: århundrede.

75Genrestykket: maleri af scene fra hverdagen, -følgende, for længe siden udtalte Ord: det følgende blev trykt første gang i anledning af et indlæg i »Kjøbenhavns flyvende Post«s nr. 29 og nr. 30 af en hr. Celestinus, som opfordrede »Forfatteren til »En Hverdagshistorie«« til at røbe sin identitet, da han selv var under mistanke om at være denne. Dette indlæg var dog også forfattet af Thomasine Gyllembourg.

Første Deel
Revolutionstiden

77Decennium: tidsrum på ti år. - Grev A.P. Bernstorf: Andreas Peter B., 1735-1797, dansk statsmand, udenrigsminister 1773-1780 og 17841797. I de første tretten år af den senere Frederik Vis 261 kronprinseregenttid var Bernstorff landets egentlige hersker og gennemførte efter 1794 ved væbnet neutralitetspolitik at holde landet uden for revolutionskrigene. - Afsendt: person, sendt i bestemt offentligt ærinde. - Cocarde: roset.

78Notabiliteter: ansete folk. - idenne periode: Bernstoffs styre betød et yderligere økonomisk opsving i den »florissante« (blomstrende) periode for handelen, 1740-1807, hvor Danmark var hovedtransitplads mellem Østersølandene og de øversøiske lande. - Justitsraad: titel, der gav rang i 4. eller 5. rangklasse. - Physionomie: ansigt. - Presenteerbakke: bakke til kopper, glas osv. - Extract: afkog. - Mixtur: egentlig blanding, her medicin i flydende form.

79Kongemordere: Ludvig XVI blev guillotineret 21.1.1793. - Robespierre: Maximilien de R., 1758-1794, ledende fransk revolutionær politiker, hvis styre førte til rædselsherredømmet. Blev selv henrettet.

80Girondisterne: gruppe politikere under den franske revolution med navn efter landskabet Gironde, spillede en rolle 1791-1793, dannede 1792 regering. - Uven med begge Partier: Girondinerne stod oprindeligt stærkt til venstre, men da der var mange repræsentanter for det velhavende provinsborgerskab blandt dem, kom de i modsætning til Jakobinerne, hvortil hørte Robespierre, Marat og Danton. Jakobinerklubben oprettedes 1789 og havde sin største indflydelse omkring 1793.

81den amerikanske Krigs Tider: den nordamerikanske frihedskrig, 17751783, mellem England og de tretten britiske kolonier på østkysten. - Despotie: voldsherredømme. - Negotie(s): handel, omsætning. - Citoyen Grouvelle: borger Philippe Antoine G., 1758-1806, republikkens gesandt. - National-Conventet: Frankrigs grundlovgivende forsamling, 1792-1795, valgt ved alm. valgret af borgere over 21 år.

82plaiderede pro et contra: diskuterede for og imod.

83den trefarvede Fane: trikoloren, Frankrigs nationalflag fra 1789, blå-hvidrød. - Jeanne d'Arc: 1412-1431, fransk helgen og nationalheltinde, »Jomfruen fra Orleans«, følte sig under hundredårskrigen kaldet af Gud til at føre den franske hær mod englænderne. - høit: stærkt.

84 Gedske Klokkers: person i Ludvig Holbergs »Barselstuen«. Hun græder hele tiden over småting. - kævler: pylrer. - Noder: regler, forskrifter. - Trois oeufs eller Deux sous: tre æg eller to sous. l sou = 5 centimer, 100 centimer = l franc.

85Postillion d'amour: kærlighedsbudbringer. - Heros: helt. - Brutus: Marcus Junius B., 85-42 f.Kr., romersk politiker, ledede sammensværgelse, der førte til mordet på Cæsar. - General Custine: Adam Philippe C., 1740-1793, fransk general under første koalitionskrig: de europæiske fyrster mod det revolutionære Frankrig; blev afsat efter nederlag og dødsdømt for højforræderi. - depecher: diplomaters korrespondance med regering. - Tonsuren: kronragning hos katolske gejstlige.

86flaut: banalt. - »Je suis fou de cet enfant«: »jeg er tosset med det barn«. - Commerceraad: rangtitel for 6. og 7. rangklasse.

262

87 Daarligheder: tåbeligheder.

88 Lyder: fejl. - Sordine: dæmper.

90 Notabiliteter: berømtheder, ansete personer. - Curiositet: seværdighed. - l'ancien régime: den gamle regeringsform.

91 Tribut: bidrag. - Impromtus: improvisationer. - Rahbek: Knud Lyhne R., 1760-1830, dansk forfatter.

92 Ludvig den fjortende: 1638-1715, fransk konge fra 1643, førte strålende hofliv på Versailles-slottet, hvilket gav ham tilnavnet »solkongen«. - Genier: skytsånder. - Symposier: drikkegilder med åndfulde diskussioner. - Duveyrier: Honoré Nicolas Marie D., 1753-1839, fransk jurist og politiker, husven hos P.A. Heiberg, forbillede for personen Sardes i Th. Gyllembourgs »Ægtestand«, 1835.

93 Marseillaisen: den franske nationalsang, digtet og komponeret i 1792, blev sunget af frivillige fra Marseille under indtog i Paris. - »Aux armes, citoyens«: »til våben, borgere«; sangens omkvæd. - »Amour sacré de la patrie«: »den hellige fædrelandskærlighed«. - Pianoforte: klaver. - Chant de Victoire: sejrssang. - Chenier: André de C., 1762-1794, fransk digter, sluttede sig til de revolutionære, men var modstander af rædselsregimetet og blev henrettet. - »Périssant les rois«: »død over kongerne«. - Le vengeur: hævnen. - citaterne: »Løft dig! Forlad det dybe hav,/kadaver osende af hævn«// - »hvorfra kommer disse hjerteskærende skrig?/hvis er disse modige stemmer?/de tapre døendes stemmer,/som synger fra afgrundens dyb.«

94Vive la République: leve republikken. - Turenne: Henri Latour d'Auvergne de T., 1611-1675, fransk hærfører. - Henrik den Fjerde: Henri IV, 1553-1610, fransk konge fra 1589. - adspredte sig: spredte sig. - Suivante: ledsager.

95 Parabel: lignelse.

96 courtiseret: gjort kur til.

97 Jacobinernes Regiment: se n.t.s. 80.

100 Fredriks Hospital: indviet 1757, Bredgade i Kbhvn.; huser nu Kunstindustrimuseet.

102 Vundfeberen: sårfeberen. - Revolutionstribunalet: revolutionsdomstolen. - Endymion: i græsk mytologi den smukkeste af alle mænd. Elskedes af månegudinden, Selene, der fik Zeus til at give ham evig ungdom gennem evig søvn.

103 Talisman: genstand, der tillægges lykkebringende kraft.

104 Gudinden Ceres: i romersk mytologi gudinde for plantevækst.

105 Skilsmisse: i Danmark under særlige betingelser fra 1700, udvidet adgang 1790; i Frankrig tilladt fra revolutionen, ophævet igen 1816. - Heloise og Abailard: Héloïse, ca. 1100-1163, og Abélard, 1079-1142, berømt fransk middelalderpar. Levede adskilt, da han var præst, men havde barn sammen og brewekslede i hemmelighed. Deres liv og breve brugt i litteraturen. - profanere: vanhellige.

106 Primula veris: vårens første (blomst); forårsblomsten kodrivers lat. navn; 263 »våren« her i betydningen »ungdommen«. - Parnasset: kreds af digtere; af Parnassos, bjerg i Grækenland, viet til Apollon (gud for musik og poesi og musernes anfører).

107 Libation: drikoffer. - Phoebus: tilnavn til Apollon i hans egenskab af solgud. - Luna: månen. - Amor: romersk elskovsgud. - hans Moder: Venus, romersk kærlighedsgudinde. - Victoria: sejr.

109 Le Duc de Montalbert: hertugen af M. - citoyen: borger.

112 nedreven: kritiseret. - Justitien: retten. - Recommandationsbreve: breve, der anbefaler person. - Creditiver: breve, der giver fuldmagt til at hæve penge.

113 Sambre- og Meuse-Armeen: Sambre er biflod til Meuse, udspringer i Nordfrankrig, udmunder i Belgien. Meuse: den franske del af Maasfloden. Her er altså tale om nordhæren.

116 mislig: tvivlsom, vanskelig. - Pichegrus: Charles P., 1761-1804, fransk general, erobrede 1794 Nederlandene.

119 Charons Baad: i græsk mytologi færger Charon de døde over floden Styx til dødsriget. - la pensée: forglemmigej.

122 den syge Claudine: hun har veer.

126 ærgre mig: hidse mig op. - Palliativ: lindrende middel.

127 Livstykke(r): tætsluttende beklædningsstykke til overkrop, svarer nærmest til vest.

128 sonore: klangfulde.

129 Nødtørft: trange kår.

130 Postroute: fra 1798 diligencer fra Kbhvn. og større byer som f.eks. Helsingør og Korsør 1-2 gange ugentlig.

134 afgjorte: afholdte. -glimrende: smukke. - langt fra ikke: på ingen måde.

135 hos simple Folk: der var på bogens udgivelsestidspunkt stor forskel i kønsmoral mellem underklasse - bønder og borgere - adel.

136 Kirke og Daab og Vielse afskaffes: konen har formentlig hørt revolutionsrygter herom.

137 Præexistens: tidligere liv. - Penater: husguder.

148 Honoratiores: folk med titel og rang, her også de rige. - gjør Epoche: er af betydning.

140 Fruentimmer: ordet havde dengang ingen nedsættende klang.

142 Axelskjærf: skulderbånd.

143 sansculottiske: pøbelagtige; efter sans culotte: uden knæbukser. De højere klasser gik med knæbukser, de lavere med lange: pantalons.

144 rare: søde. - Citrinke: lille citer, strengeinstrument. - curies: underlig. - tvine hen: tvine, egentlig græde, her nok sørge, gå til af sorg. - reputeerlige: agtværdige.

145 Aspecterne: udsigterne. - den vingede gud: Amor med kogger og pile, romersk elskovsgud. - sympathetisk: ligestemt. - Gratier og Furier: i romersk mytologi henholdsvis tre gudinder for skønhed og ynde og tre hævngudinder.

146 havde smigret sig: indbildt sig på behagelig måde.

148 et lille Juletræ: første gang i Kbhvn. 1811 - først almindeligt sidst i 264 1800-tallet. - gjøre Honneurs: optræde som værter. - Kobberværker: bøger med kobberstik.

150 Urne: beholder, hvorfra man trækker lodder.

151 Mesalliance: giftermål med person af anden stand. - Participanter: lodsejere.

157Delicatessen: finfølelsen. - affecterede: foregav.

161 Doberan: by i Mecklenburg-Schwerin. - skjønne Løfter ... ikke har holdt: om frihed, lighed, broderskab.

165Carnot: Lazare C., 1753-1823, fransk militær, jakobiner, krigsminister 1793-1795. - Votum: udtalelse. - Que ... libre: Gid Cæsar var stor, men Rom frit.

166Heros: helt. - Hydra: i græsk mytologi vandslange med ni hoveder, her: et onde, der hele tiden antager nye og flere former. - denne Heros: Napoleon. - Despotismen: tyranniet.

167Rousseau: Jean-Jacques R., 1712-1778, fransk forfatter og filosof. - Saint-Preux: den mandlige hovedperson i Rousseaus roman »La nouvelle Héloïse«, »den nye Hélolïse«.

168Bataille: slag. - Hélas, hélas! osv.:

Ak, ak, dette smukke forår

som knap varer et par dage,

vender aldrig tilbage til de elskende,

som det vender tilbage til naturen.

- Florian: Claris de F., 1755-1794, fransk digter.

Anden Deel
Nutiden

172Physionomie: ansigt. - Ordsproget lyder: »Man skærer ofte bred rem af en andens hud« (middelalderligt ordsprog, Peder Laales samling).

173fuldtro Ven: alm. udtryk i 1800-tallets folkelige lyriske viser i skillingtryk. - Prinds Hector: i Homers »Iliaden« er Hector trojanernes største helt under grækernes belejring af Troja. - Lord Byron: George Gordon B., 1788-1824, engelsk digter; opholdt sig i Grækenland under frihedskrigen 1823, regnes derfor her med til »den antike Herlighed og de græske Heroer«. - Oliebjerget: bjerg i østlige Jerusalem, for foden af hvilket Getsemane lå. - »l'appétit vient en mangeant«: appetitten kommer, mens man spiser.

174Ossian: keltisk sagnhelt og skjald fra 3. århundrede. Traditionen om ham danner grundlag for James Macphersons Ossiandigte 1760, 1762, 1763. Oversættelse til dansk af A.C. Aistrup 1790-1791, af Steen Steensen Blicher 1807-1809. - Seculum: århundrede. - »que ne ...le nature«: »der ikke mere vender tilbage til de elskende, som den vender tilbage til naturen.«

175Ginistan: Ginnistan: drømmeland, feland, af arabisk djinn: ånd, et af ånder befolket fabelland. - Hver tager sin ...: sangleg, jf. Danske Børnerim, 265Remser og Lege udelukkende efter Folkemunde. Samlede og til Dels optegnede af Evald Tang Kristensen, 1896, nr. 2290: »Børnene går rundt i Kreds og synger: Skjære, skjære Havre, hvem skal Havren binde? det skal Allerkjæresten min, når jeg ham kan finde ... jeg så ham i Aftes ved det klare Måneskin, og hver ta'r sin, og jeg ta'r min,/så får de andre ingen. Børnene griber hinanden parvis og dandser rundt. De, som ingen får at dandse med, bliver udleet«. - Baggesen: Jens B., 1764-1826, dansk forfatter. Citaterne er fra første sang af »Emma, romantisk Eventyr i fem Sange«, trykt 1786 i »Minerva«. - Aphrodite: græsk gudinde for kærlighed og frugtbarhed. - Charite: svarer i græsk mytologi til gratie, dvs. gudinde for skønhed og ynde. - Eginhard: Einhard, 770-840, tysk krønikeskriver, kejser Karl den Stores sekretær.

176Tivoli: oprettet 1843, her altså noget helt nyt.

177Commerceraad: se n.t.s. 86. - Paa hans Død at sige: så sandt han er død. - Vindbeutel: opblæst, indbildsk person. - Projectmager: person, der stadig kommer med unyttige og/eller ugennemførlige projekter. - honnet: godt.

178Stadighed: vedholdenhed. - de gode Tider for Handelen: se n.t.s. 78.

179afgjort: afholdt. - Mr. Lusard de Montalbert: hans far afsvor adelstitlen.

181fardigt: med så stor færdighed.

182Soirée: aftenselskab. - Réunion: sammenkomst. - Italienerne: medlemmer af det italienske operaselskab, der gav forestillinger på Hofteatret fra 1842. - aparte: særlig. - Lux: snu, upålidelig person. - Grisette: af fransk gris: grå; unge kvinder af lavere samfundslag bar en grå dragt. Brugt som betegnelse for, en letlevende pige.

183Écharpe: smalt sjal. - Nu maa jeg lee ... han græd: folkeligt ordsprog, med udskiftning af nationalitet anført i Evald Tang Kristensen: Danske ordsprog og mundheld, 1890. - Philister: oprindelig studenterudtryk for ikkestudent; her: person med snævert livssyn og indskrænkede interesser. - Extraction: herkomst, oprindelse. - Courtiseur: en, der kurtiserer, flirter. - pakke ind: pakke sammen.

184Scribe: Eugène S., 1791-1861, fransk dramatiker.

185Stødaf: støder, stabejs.

186rask Figur: livlig eller fri person. - aimable: elskværdig.

187Commerce: kommers, sjov. - Instituttet: skolen. - Baldyre-Frøkenen: broderilærerinden. - Gratier: gudinder for skønhed og ynde. -frequentere: gå på.

188Leflerier: kurmageri, koketteri.

189udelicat: ulækker, her: upassende.

191Nemesis: en straf, der if. græsk mytologi ramte de mennesker, der var overmodige af lykke. - oplærte ... Persons-Anseelse: oplært i at vurdere folks stand, økonomiske forhold, berømmelse og behandle dem derefter.

193simple: enkle.

194den ... saakaldte nyeste Skole i Litteraturen: sandsynligvis efterlignere af 266 den franske romantisme, f.eks. H.C. Andersen, der stod på dårlig fod med J.L. Heiberg pga. hans Hugo-inspirerede skuespil. - uden at tale om: for ikke at tale om.

195Nymphen Echo: Echo tæredes hen af ulykkelig kærlighed, til kun hendes stemme var tilbage.

196Gravso: spøgelse i skikkelse af so, her pige med uformelig figur. - Grenadeer: elitesoldat af fodfolket. - Emancipation: frigørelse. - Tableau: arrangeret scenisk opstilling. - insinuere sig: indsmigre sig. - Gebeet: område. - Dampskibe: Danmark fik sin første damper i 1819. - Jernbaner: Danmark fik sin første jernbane i 1847.

198Pluraliteten: flertallet. - Voltaire: Francois-Marie Arouet V., 1694-1778, fransk forfatter. - Wieland: Christoph Martin W., 1733-1813, tysk forfatter. - Rousseau: Jean- Jacques R., 1712-1778, fransk forfatter og filosof. - Volubilitet: hurtighed. - Arcadien: landskab i Grækenland, hvis beboere havde ord for at leve et sorgløst, muntert liv.

199Svartalfer: sorte (mørkets) alfer. - et Parti, der ... Mythe: David Friedrich Strauss, 1808-1874, tysk teolog, historiker, filosof, hævdede i »Das Leben Jesu«, 1835, at evangelierne var opstået ud fra myter, dansk oversættelse 1842-43 af Fr. Schaldemose. 1840-41 udgav Strauss »Die chrisdiche Glaubenslehre« med lignende tanker, dansk oversættelse 1842-43 af Hans Brøchner under titlen »Fremstillinger af den christelige Troeslære«. - frequentere: gå til. - hiin Tolder i Evangeliet: Zachæus i Lukas-evangeliet 18, 10-14. - en Straale fra Himlen: Prometeus; græsk mytologisk skikkelse, stjal ilden fra guderne og gav den til menneskene; her: kunsten eller ideen. - Thorvaldsen: Bertel T., 1770-1844, dansk billedhugger. - Minervas Ugle: Minerva, græsk Athene, er i romersk mytologi gudinde for videnskab og lærdom, hendes hellige fugl er uglen. Minervas ugle: ugle af uglearten Athene, oftest kaldet kirkeugle eller stenugle. - Seculum: århundrede.

200dethroniseret: stødt fra tronen, afsat. - Potentater: magtpersoner, herskere. - forlorne: tabte. - bortraisonnerer: fjerner med fornuften. - Pharisæer-Retfærdighed: skinhellighed. Farisæerne: religiøst ortodokst parti blandt jøderne på Jesu tid. - Defensor: forsvarer. - Actor: anklager.

201Dispute: meningsudveksling. - Offer: gave.

203Slaget ved Leipzig: 16.-19.10.1813. Napoleon blev slået af de allierede. - Elba: Napoleon blev 1814 tvunget til abdikation og måtte bo på den ital. ø Elba i Middelhavet. - de ... hundrede Dage: fra marts 1815 var Napoleon hundrede dage tilbage på fastlandet, men efter nederlaget ved Waterloo blev han forvist på livstid til atlanterhavsøen St. Helena. - Juli-Revolutionen: oprør i Paris 27.-29.7.1830.

205comme il faut: som han bør være. - Leda og Svanen: den græske mytologis øverste gud, Zeus, havde i svaneham samleje med Leda. - Jupiter og Jo: Jupiter (rom. mytologis Zeus) omskabte sig til en tyr og havde samleje med kongedatteren Jo, som han omskabte til ko. - Svanehammen: skuespil af Henrik Hertz, 1797-1870, opført på Det kgl. Teater 1841.

267

207Præjudice: skade, tab af værdi. - Ustraffelighed: udadlelighed.

210 plaidere: føre proces, tale mod. - Descendent: efterkommer. - de Vises Sten: et metal, som skulle være i stand til at omdanne andre metaller til guld, og som alkymister søgte efter i århundreder. - Inserat: her: avisartikel.

211 Gentiler: mand af god familie; fransk adj. gentil: fin.

213 Condition: plads. - aabenbar Skrifte: offentlig syndsbekendelse.

215 ham og Enhver ... der vil usurpere ... og staae iveien ...: formentlig Oehlenschläger. - usurpere: tilrane sig. - Parnasset: kreds af digtere, bjerg i Grækenland, viet til Apollon. - Musernes Lund: skov på bjerget Helikon i Grækenland. - Store Hoveder: bl.a. Jean-Jacques Rousseau. R. hævdede i afhandlingen »Discours sur les sciences et les arts« (Omkring videnskaben og kunsten), at mennesket var født godt, men blev fordærvet af kulturen.

216 Antikerne: de græske og romerske forfattere. - Pilatus: Pontius P., romersk landshøvding i Judæa og Samaria. Lod dødsdommen over Jesus fuldbyrde. - »Hvad er Sandhed?«: Johs.-evangeliet 18, 37-38, Pilatus' spørgsmål til Jesus.

217Paix ... chateau: fred i hytterne, krig mod slottene. Bevinget ord fra den franske revolutions tid. Her: man står sig ved at være ringe. - Lichtenberg: Georg Christoph L., 1742-1799, tysk forfatter, skrev satiriske aforismer.

218 Primulae veris: se n.t.s. 106. - en vis Mand: fanden. - opdreven: presset i vejret.

219 sonor: klangfuld.

220 Talisman: amulet. - »I dit Ansigts Sved ... dit Brød«: Herrens ord, da han udviste Adam og Eva af Paradiset, 1. Mosebog 3, 19. - Spiller-Paroxysme: spillelidenskab.

225 frapperede: overraskede.

227er ... forsøgt i Verden: har verdenskundskab.

228Ossian: se n.t.s. 174.

229 Oscillationer: svingninger.