Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Vi traadte ind i et temmelig rummeligt Værelse. Lyst og navnlig luftigt kunde det sagtens være, for der var ingen Vinduer sat i; Rammerne vare ikke engang malede. Derimod var der graat Tapetpapir paa Væggen, med nogle Fugtighedspletter paa; trods Luftigheden syntes jeg ogsaa, at der lugtede en Smule muggent.