Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Jeg kan ikke sige, at denne Samtale var mig enten ganske behagelig eller egentlig pinlig. Der var noget Tiltalende i den Ligefremhed, hvormed Tyskeren talte om den Tid paa, og i at mærke, hvor liden personlig fjendtlig Stemning saadanne Krige efterlade - og alligevel var der en Følelse af, at Alt ikke var, som det skulde være. Jeg benyttede derfor et Øjebliks Pause til at spørge om, hvad det var for en fin Villa, som jeg havde forvildet mig op til.