Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

- Det er Kammerherre v. Zedlitz, sagde han; 13 de bor her hver Sommer, naar han ikke maa være hos Kongen i Pillnitz. En fornem Familie, som man ikke ser videre til; men de bidrager godt til Skolekassen - Gud bevares ... Og de har en lille Lærerinde, - naa, ja det vil De nok selv opdage, - en nydelig Pige! Hun er lidt i Familie med mig, - ikke fordi jeg ellers kender synderlig til hende. Det er saamænd Synd at sige, at hun er paatrængende, hun kunde være det en hel Del mer, uden at jeg just skulde tage hende det ilde op.