Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Det friske, fugtige Lufttræk var mig behageligt, 16 skønt det ofte førte et lille Bad med sig, hvis Draaber blev hængende i Plaidens Uld. De øverste Trin vare pjask-vaade; i Hjørnet af en sort Persenning, som paa Dækket var bredt over noget Rejsegods, maatte der have dannet sig en Pyt; for der sprøjtede bestandig et lille Springvand op derfra.