Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Undervejs var han - ja, der er ikke andet Ord derfor end det tyske "kreuzfidel". Det viste sig, at han en Tid lang havde studeret, formodentlig mer paa Kneiperne end paa Universitetet, og Minderne fra den Tid var hans Livs Stolthed. Han sang den ene Studentervise efter den anden fra "Comment-Bogen", der oftest udmærkede sig ved deres fuldstændige Meningsløshed, saasom: