Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Jeg vilde ile hende imøde. Men Hertz havde allerede opdaget mig og raabte efter mig: "Hr. Fenger, skynd Dem, skynd Dem dog!" Jeg saà ogsaa, at han vinkede ad mig, og skønt jeg ikke kunde begribe, hvad denne Iver skulde sige, adlød jeg den meget villig. Da jeg med to Trin i Springet naaede op paa Trappeafsatsen, kom et langt, knoglet Fruentimmer farende ud af Døren med en Haandkoffert og en Plaidrulle i Hænderne, saa at vi nær havde løbet hinanden omkuld.