Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Hertz fik nu pludselig travlt med at indskibe sig, som om der var Fare for, at Damperen kunde gaa fra dem. De blev staaende ved Rælingen, og vi talte endnu et Kvarterstid sammen, med lange Pauser, søgende efter Ordene og Allesammen kede af Ventetiden. Hertz anbefalede os et Hotel, der var godt og "maadeholdent" i sine Priser. Endelig ringede Signalklokken. Hertz kom i Tanker om Manden i Ventesalen.