Fibiger, Mathilde Uddrag fra Clara Raphael

Clara Raphael udkom o. 20. december 1850, kostede 72 sk. og omfatter X + 110 s.[I] Clara Raphael. Tolv Breve, udgivne af Johan Ludvig Heiberg. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. 1851. [II] blank. IIIX: Udgiveren til Læserne. [1] Clara Raphael. [2] blank. 3-110 tekst. Længste linje på titelblad 71 mm.