Fibiger, Mathilde Uddrag fra Minona

»Spørg Lyset, spørg Livet, spørg den menneskelige Kjærlighed, hvem der har lært mig at tro og haabe! Hører der Philosophie til at troe paa Seir i hver ædel Kamp, og at forudsætte, at der har været Strid, hvor der nu er Seir - saa er hvert Menneske vist Philosoph af Naturen.«